Kategori: Uncategorized

MSM OCH HIV En konferens om attityder, prevention och kommunikation

10 november kl 10.00–16.00 och 11 november kl 09.00–13.00 

Välkommen till en konferens med brett fokus på temat hiv och män som har sex med män. Vi lyfter ämnen som självtestning, PrEP, att leva med hiv i gaycommunityt och hur vi pratar om att behandlad hiv inte överförs.

Anmäl dig här!

Öppna detaljerat program som pdf.

 

International Workshop on HIV & Aging 13–14 oktober 2022

Välkommen till en workshop med ledande forskare inom området hiv och åldrande! Workshoppen vänder sig till forskare, vårdpersonal, communitymedlemmar och representanter för organisationer. Den är ett forum för att ta del av ny forskning och för tvärvetenskapligt utbyte med målet att förbättra vården för personer som åldras med hiv.
Registera dig via https://bit.ly/3QxpaEH
Hiv och åldrande är ett av Posithiva Gruppens prioriterade områden och vi är därför icke-finansiell sponsor (”endorser”) av workshoppen arrangerad av Academic Medical Education.
Troligtvis kommer mer än 70 % av alla som lever med hiv i Europa att vara över 50 år 2030. Det innebär att fler och fler behöver olika typer av vård och omsorg. I det behöver vården ha djupare förståelse för relationen mellan åldrande, hiv och samsjuklighet.

Apkoppor och covid-19 – Fortsätt skydda dig själv och andra

Det är viktigt att vi fortsätter visa hänsyn och vara försiktiga eftersom det rapporteras fler och fler fall av apkoppor bland män som har sex med män. Dessutom sker en ökning av covid-19 i samhället. Vi vill att alla ska känna sig välkomna i lokalen, men ber dig att stanna hemma vid symtom.

Läs mer om apkoppor på www.folkhalsomyndigheten.se/faq-apkoppor 

Läs vårt informationsblad för föreningslokalen.

Posithiva Gruppen på Stockholm Pride 2022

.

.

.

Missade du oss på Stockholm Pride?
Se höjdpunkter från veckan! Här nedan hittar du även våra seminarier från Pride House upplagda i sin helhet.

.

.

.

Vi ses på Stockholm Pride!

Äntligen får vi ses IRL igen! Nu är det inte långt kvar till Stockholm Pride som arrangeras den 1-7 augusti. Häng med oss i parken, house och paraden! ✨🏳️‍🌈✨

Du hittar alla våra evenemang under På gång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy Pride! 🌈🎉

Spara datumen! AIDSImpact 12–14 juni 2023

På plats och virtuellt
Vi är oerhört glada över att meddela att den 15:e AIDSImpactkonferensen kommer att arrangeras den 12–14 juni 2023 i Stockholm med Posithiva Gruppen som lokal arrangör.

POWER FOR ACTION NOW!
Coronapandemin, kriget i Ukraina och andra pågående konflikter i världen har globalt bidragit till att vård, behandling och psykosocialt stöd till personer som lever med hiv har reducerats. Även hivpreventiva insatser inklusive hivtestning har fått stryka på foten. Det krävs beslutsamhet och fokus för att hiv återigen ska komma upp på samhällets agenda i hela världen. AIDSImpact 2023 fokuserar därför på handlingskraft, nu!

Anmälan öppnar snart.

Läs mer på www.aidsimpact.com

Öppna inbjudan som pdf.

Kartläggning: Fördelning av verksamhetsbidrag för hiv/STI mellan olika insatstyper

Varje år fördelar Folkhälsomyndigheten statsbidrag till ”verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar” enligt förordning (2006:93) samt (2018:596). I de aktuella förordningarna står det att statsbidrag får lämnas till ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att ”förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar”. Detta påminner om hivstrategins övergripande mål om att ”begränsa spridning av hiv och andra sexuellt överförda och blodburna infektioner, samt begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och den enskilde”.

Som Sveriges största patientorganisation för personer som lever med hiv, är Posithiva Gruppen särskilt intresserad av att undersöka hur stor andel av statsbidraget som går till socialt stödjande och kunskapshöjande insatser för personer som lever med hiv. Detta är inget som Folkhälsomyndigheten har möjlighet att redovisa specifikt, eftersom budget kopplas till hela delmål (ej aktiviteter) i bidragsansökningarna. Delmålen är i sin tur kopplade till de övergripande målen i hivstrategin, som inte är så specifika vad gäller insatstyp eller målgrupp.

I maj 2022 valde Posithiva Gruppen därför att kontakta samtliga organisationer som mottagit verksamhetsbidrag enligt förordning (2006:93) och (2018:596) för verksamhetsåret 2022. Organisationerna fick frågor om hur den ekonomiska fördelningen mellan olika insatstyper såg ut, och i denna rapport kan du läsa mer om processen samt resultaten av kartläggningen.

Öppna rapporten som pdf här.

Lever du med hiv och vill delta i en studie?

Studien undersöker om användningen av triptorelin, i kombination med hivbehandling, kan minska mängden vilande hivvirus i kroppen.

För att kunna vara med i studien behöver du bland annat:
  • vara man mellan 18-65 år.
  • ha fått behandling mot hiv i minst tre år.
  • ha haft odetekterbart virus det sista året.
  • inte ha pågående hepatit B eller C.

Triptorelin är en syntetisk version av ett hormon som finns naturligt i kroppen och påverkar nivåerna av könshormoner såsom testosteron. Detta gör att triptorelin sedan länge har använts för behandling av bland annat prostatacancer, vilket gör att erfarenheten kring läkemedlets säkerhet är omfattande.

Information om apkoppor

Under våren 2022 har ovanligt många fall av apkoppor konstaterats i flera länder. Bland fallen verkar överföring av virus framför allt ha skett via sexuella kontakter mellan män som har sex med män.

Har du haft nya nära hudkontakter, exempelvis sexuella kontakter, de senaste veckorna? Har du också hudutslag med blåsor och sår på könsorgan, analt eller runt munnen? Kontakta 1177 eller närmsta vårdcentral/mottagning för sexuell hälsa för rådgivning.

Du kan läsa mer om apkoppor på Folkhälsomyndighetens hemsida www.fohm.se/apkoppor