För dig 50+

Nära hälften av alla som lever med hiv i Sverige är över 50 år och antalet ökar. I och med att fler och fler blir äldre så växer behovet av att lyfta frågor som rör hiv i relation till åldrande. Posithiva Gruppen bevakar detta område på flera sätt.

Nu storsatsar Posithiva Gruppen på kunskap kring äldre som lever med hiv!
Sedan 2017 har Posithiva Gruppen drivit Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv, en verksamhet som genom strukturerat och välförankrat målgruppsarbete har anordnat kunskapshöjande insatser för kvinnor som lever med hiv, men även om kvinnor som lever med hiv för externa åhörare.
Under 2023 etablerar Posithiva Gruppen kunskapsnätverk för ytterligare grupper. Detta innebär att workshoppar med olika målgrupper anordnas, samt att projektgrupper upprättas. Under våren 2023 etablerades kunskapsnätverk för unga samt äldre som lever med hiv, och under hösten bildar vi kunskapsnätverk för hivpositiva män som har sex med män samt för transpersoner som lever med hiv.

Läs mer om kunskapsnätverket för äldre som lever med hiv och om hur du kan bidra och delta.

_________________________________________________________________________

Tillsammans med Noaks Ark Stockholm anordnar vi träffar under rubriken Hälsa & Hiv 50+ där vi lyfter ämnen som medicinering, långstidsbiverkningar, sex, lust och psykisk hälsa.

Håll utkik under På gång för att se när nästa träff anordnas.

Genom föreläsningar och andra informationsinsater försöker vi öka kunskapen hos personal inom vård och äldreomsorg för att minska risken för särbehandling, diskriminering och stigmatisering.

_________________________________________________________________________

Film: Att leva och åldras med hiv

Nedan kan du se filmen ”Att leva och åldras med hiv” som riktar sig till alla som vill uppdatera sina kunskaper om hiv, men speciellt till personer som arbetar inom vård och omsorg.

Konferens 2016: Att åldras med hiv – Kunskap och bemötande

Hösten 2016 anordnade Posithiva Gruppen, tillsammans med Lafa – enheten för sexualitet och hälsa – och Smittskydd Stockholm vid Stockholms läns landsting, konferensen Att åldras med hiv – Kunskap och bemötande. På konferensen föreläste bland andra överläkare Göran Bratt om det allmänna hälsoläget och så kallad samsjuklighet hos hivpositiva över 50 år, professor och överläkare Anna Mia Ekström om livskvalitet och äldreombudsman Linda Vikman som arbetar för att det ska finnas ett äldreperspektiv i alla Stockholms stads verksamheter.

En rapport från konferensen, med sammanfattningar och fakta från alla pass, finns att ladda ned här.

Våra verksamheter