För dig 50+

Nära hälften av alla som lever med hiv i Sverige är över 50 år och antalet ökar. I och med att fler och fler blir äldre så växer behovet av att lyfta frågor som rör hiv i relation till åldrande. Posithiva Gruppen bevakar detta område på flera sätt.

Tillsammans med Noaks Ark Stockholm anordnar vi träffar under rubriken Hälsa & Hiv 50+ där vi lyfter ämnen som medicinering, långstidsbiverkningar, sex, lust och psykisk hälsa.

Håll utkik under På gång för att se när nästa träff anordnas.

Genom föreläsningar och andra informationsinsater försöker vi öka kunskapen hos personal inom vård och äldreomsorg för att minska risken för särbehandling, diskriminering och stigmatisering.

Konferens 2016: Att åldras med hiv – Kunskap och bemötande

Hösten 2016 anordnade Posithiva Gruppen, tillsammans med Lafa – enheten för sexualitet och hälsa – och Smittskydd Stockholm vid Stockholms läns landsting, konferensen Att åldras med hiv – Kunskap och bemötande. På konferensen föreläste bland andra överläkare Göran Bratt om det allmänna hälsoläget och så kallad samsjuklighet hos hivpositiva över 50 år, professor och överläkare Anna Mia Ekström om livskvalitet och äldreombudsman Linda Vikman som arbetar för att det ska finnas ett äldreperspektiv i alla Stockholms stads verksamheter.

En rapport från konferensen, med sammanfattningar och fakta från alla pass, finns att ladda ned här.

Film och studiematerial: Att leva och åldras med hiv

Nedan kan du se filmen Att leva och åldras med hiv som Positiva Gruppen lanserade 2016. Till filmen finns ett studiematerial som kan användas som diskussionsunderlag och/eller som en hjälp för att gå tillbaka till fakta i filmen.

Är du intresserad av ett studiematerialskit? Kontakta oss!

Våra verksamheter