För kvinnor

Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv

Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv är – som namnet antyder – ett nätverk för hivpositiva kvinnor. Nätverkets syfte är att sprida kunskap inom målgruppen, men också till samhället i övrigt. Kunskapen sprids genom temakvällar, workshops, föreläsningar, konferenser, events, artiklar, utbytesbesök och annat. Alla kvinnor som önskar öka sin egen eller samhällets kunskap om hiv, är välkomna att aktivt delta i nätverket.

Enkät

Är du en kvinna som lever med hiv? Då vill vi bjuda in dig att medverka i kunskapsnätverkets nya anonyma enkät. Dina svar och åsikter är viktiga och har direkt påverkan på vilka frågor som lyfts i verksamheten. Svara på enkäten här.

Hemsida

Kunskapsnätverket har en egen hemsida där alla insatser dokumenteras i text och/eller video. På hemsidan kan du även läsa mer om nätverkets historia, utveckling och uttalade mål. Hemsidan hittar du på följande adress: www.kunskapsnatverk.se

Kontakt och utskick

Du kan kontakta projektledaren för kunskapsnätverket på mailadress info@kunskapsnatverk.se eller telefonnummer 070 040 77 81.

Om du vill motta inbjudningar till temakvällar för kvinnor som lever med hiv, vänligen registrera din mailadress via denna länk. Om du endast vill motta kunskapsnätverkets nyhetsbrev, vänligen registrera din mailadress via denna länk. Vi delar inte din mailadress med någon.

Våra verksamheter