Kunskapsbank

Hur påverkar hiv benhälsan och hur motverkar man benskörhet?

Personer som lever med hiv löper högre risk att bli bensköra än den generella befolkningen och kvinnor är oftare bensköra än män. Våren 2023 bjöd Kunskapsnätverk för kvinnor som lever…

Läs mer

Hur fungerar olika personförsäkringar och vilka rättigheter har jag?

Vilka personförsäkringar bör man ha och vad är viktigt att känna till när man ska teckna en försäkring? Posithiva Gruppens Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv och projektet 3P…

Läs mer

Vilka frågor är aktuella på temat hiv och män som har sex med män?

I november 2022 arrangerade Posithiva Gruppen och RFSL Msm och hiv – en konferens om attityder, prevention och kommunikation. Det var den första nationella konferensen med fokus enbart på män som har…

Läs mer

Hur kan man förbättra sin tandhälsa och hur fungerar tandvården?

Marcia Lindberg, tandläkare och klinikchef på en av tandvårdskedjan Aqua Dentals största kliniker i Stockholm föreläste i november 2020 på en digital temakväll om hiv och tandvård. Många åhörare hade…

Läs mer

Hur ser sambandet ut mellan hiv, fettfördelning, blodfetter och hormoner?

Många faktorer kan påverka fettfördelning hos kvinnor som lever med hiv. I oktober 2022 bjöd kunskapsnätverket in Catharina Missailidis, överläkare och medicinskt ansvarig vid Venhälsan, för att prata om samband…

Läs mer

Åldras personer med hiv snabbare än jämnåriga?

Posithiva Gruppen och Noaks Ark Stockholm arrangerade hösten 2022 en gemensam informationsträff om en studie som pågår på Infektionsmottagning 2 vid Karolinska sjukhuset i Huddinge. Syftet med studien är att…

Läs mer

Hur påverkas kroppen av den kroniska inflammation som hiv orsakar?

Peter Hunt är professor i medicin vid University of California San Francisco. Han forskar bland annat på könsspecifika aspekter av åldrande och immunsystem. I september 2022 bjöd Posithiva Gruppens Kunskapsnätverk…

Läs mer

Vetenskapen bakom antiretrovirala läkemedel – vad händer i kroppen egentligen?

Hur fungerar de olika hivmedicinerna och dess komponenter? Hur skiljer sig nyare medicinerna från äldre? Har medicinerna olika effekt på män och kvinnor? Dessa och många andra läkemedelsrelaterade frågor besvarades…

Läs mer

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan hivvården och primärvården?

Posithiva Gruppen har kartlagt hur ansvarsfördelningen ser ut gällande vård och förskrivning av läkemedel inom hivvården respektive primärvården i landets olika regioner. Vi har även tagit reda på i vilken…

Läs mer

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här