För män som har sex med män

Posithiva Gruppen anordnar regelbundet sociala och kunskapshöjande aktiviteter för dig som är hivpositiv man som har sex med män. Till exempel museibesök, utflykter och föreläsningar.

Håll utkik under På gång för kommande event.

Onsdagsmiddag

På onsdagar är lokalen öppen för hivpositiva män som har sex med män och mellan kl 18.00 och 20.00 bjuder vi på middag. Onsdagsmiddagarna är en av PGs mest etablerade verksamheter som arrangerats i ungefär samma form sedan föreningens tidiga år.

___________________________________________________________________________

Nu storsatsar Posithiva Gruppen på kunskap: nytt kunskapsnätverk för hivpositiva män som har sex med män!
Om du är hivpositiv och identifierar dig som man som har sex med män är du välkommen att fylla i vår enkät om behov och önskemål kring kunskapshöjande insatser: https://forms.gle/Ykikfxf6LoEksPdn7

Sedan 2017 har Posithiva Gruppen drivit Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv, en verksamhet som genom strukturerat och välförankrat målgruppsarbete har anordnat kunskapshöjande insatser för kvinnor som lever med hiv, men även om kvinnor som lever med hiv för externa åhörare.
Under 2023 etablerade Posithiva Gruppen kunskapsnätverk för ytterligare grupper: ett för unga, ett för äldre, ett för män som har sex med män samt ett för transpersoner som lever med hiv. Detta innebär att workshoppar med olika målgrupper anordnades, samt att projektgrupper upprättades.

Håll utkik under Aktuellt och På gång för senaste nytt om kunskapsnätverk för hivpositiva män som har sex med män.

Våra verksamheter