För män som har sex med män

Posithiva Gruppen anordnar regelbundet sociala och kunskapshöjande aktiviteter för dig som är hivpositiv man som har sex med män. Till exempel museibesök, utflykter och föreläsningar.

Håll utkik under På gång för kommande event.

Onsdagsmiddag

På onsdagar är lokalen öppen för hivpositiva män som har sex med män och mellan kl 18.00 och 20.00 bjuder vi på middag. Onsdagsmiddagarna är en av PGs mest etablerade verksamheter som arrangerats i ungefär samma form sedan föreningens tidiga år.

Våra verksamheter