Posithiv Plattform

En helg för dig som lever med hiv

Har du nyligen fått din hivdiagnos eller har du levt med den länge? Vill du träffa andra i samma situation?

Posithiv Plattform är en möjlighet för dig som lever med hiv att få komma till en lärorik, intressant och trevlig helg i internatform. Helgen lyfter, genom föreläsningar och workshoppar, frågor som rör till exempel hälsa och sexualitet, utanförskap, medicinering och psykosocialt stöd.

Du får möjlighet att lyssna och ställa frågor, prata om exempelvis sex, när-var-hur ska jag berätta och relationer. Det ges mycket tid att träffa och umgås med andra deltagare där ni kan dela erfarenheter och tankar.

Anmäl dig här!

Våra verksamheter