3P – Positive Pregnancy Peers

3P – Positive Pregnancy Peers

3P – Positive Pregnancy Peers är ett nystartat projekt för gravida som lever med hiv. Projektets syfte är att stärka gravida personer med hiv i hela Sverige genom peerstöd.

Vill du bli stödperson?

Vi söker nu blivande stödpersoner till 3P. Lever du med hiv och har egen erfarenhet av att vara gravid och föda barn? Vill du hjälpa andra som lever med hiv att känna sig tryggare och starkare inför, under och efter sin graviditet? Kontakta oss!

Som stödperson inom 3P får du utbildning i att identifiera stödbehov och att ge stöd till gravida personer med hiv på ett meningsfullt sätt. Grundutbildningen pågår under en helg. Du får därefter möjlighet till utveckling genom kontakt med andra stödpersoner, samt fortbildning utifrån önskemål. Rollen som stödperson är flexibel och anpassas efter dina möjligheter. Du får även ett litet arvode.

Peerstöd bygger på principen att stödpersonens levda erfarenhet är värdefull. Peerstöd från utbildade stödpersoner är idag en beprövad metod med goda resultat i Sverige såväl som i flera andra länder. Metoden har visat sig ha flera positiva effekter för gravida personer som lever med hiv.

Vem kan få stöd av stödpersonerna?

Alla personer med hiv som är eller planerar att bli gravida, eller som nyligen fött barn, kommer att vara välkomna till 3P för att söka stöd. Vårt mål är att alla som söker stöd genom 3P ska få hjälp att känna sig tryggare och starkare, samt få bästa möjliga förutsättningar att ta informerade beslut kring graviditet och barnafödande.

Personer som inte är födda i Sverige är överrepresenterade i gruppen gravida och födande med hiv. Vi arbetar därför särskilt med att inkludera utlandsfödda personer i 3P.

Under perioden 2022–2024 planerar vi att bilda lokala stödgrupper i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå. På så sätt gör vi 3P:s stödverksamhet tillgänglig för gravida personer med hiv i hela landet.

Ett arvsfondsprojekt

3P finansieras av Allmänna arvsfonden.

med stöd från Allmänna arvsfonden

Kontakt

Projektgruppen för 3P består av en projektledare och en kommunikatör. Kontakta oss!

Jag vill veta mer om att bli stödperson!

Våra verksamheter