3P – Positive Pregnancy Peers

3P – Positive Pregnancy Peers

3P – Positive Pregnancy Peers är ett projekt för gravida personer som lever med hiv. Projektets syfte är att stärka gravida personer med hiv i hela Sverige genom peerstöd.

Träffa en stödperson!

Få stöd av en stödperson

Alla personer som lever med hiv och som är eller planerar att bli gravida, eller som nyligen fött barn, är välkomna till 3P för att söka stöd. Vårt mål är att alla som söker stöd genom 3P ska få hjälp att känna sig tryggare och starkare, samt få bästa möjliga förutsättningar att ta informerade beslut kring graviditet och barnafödande.

Våra stödpersoner kan erbjuda fysiska och digitala stödsamtal, men även följa med på t. ex. läkarbesök. Under perioden 2022–2024 planerar vi att bilda lokala stödgrupper i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå. På så sätt gör vi 3P:s stödverksamhet tillgänglig för gravida personer med hiv i hela landet.

Många gravida och födande som lever med hiv i Sverige är födda i andra länder. Vi arbetar därför särskilt med att inkludera utlandsfödda personer i 3P. Våra stödpersoner är i olika åldrar, kommer från flera olika länder och pratar flera olika språk.

Vill du veta mer om verksamheten? Kontakta oss!

Illustration av ett stödsamtal.
Bild: Hanna Böhm

Våra stödpersoner

Våra stödpersoner hjälper andra som lever med hiv att känna sig tryggare och starkare inför, under och efter sin graviditet. Alla våra stödpersoner lever själva med hiv och har egen erfarenhet av att vara gravid och föda barn.

Hösten 2022 genomgick vår första kull stödpersoner en grundutbildning under ledning av erfarna utbildare från 4M Network, som har utbildat stödpersoner med hiv i Storbritannien sedan 2016.

Som stödperson inom 3P får du utbildning i att identifiera stödbehov och att ge stöd till gravida personer med hiv på ett meningsfullt sätt. Grundutbildningen pågår under en helg. Du får därefter möjlighet till fortsatt utveckling genom kontakt med andra stödpersoner, samt fortbildning utifrån önskemål. Rollen som stödperson är flexibel och anpassas efter dina möjligheter. Du får även ett litet arvode.

Vill du bli stödperson? Kontakta oss!

Om peerstöd

Peerstöd bygger på principen att stödpersonens egenupplevda erfarenhet är oersättlig. Peerstöd från utbildade stödpersoner är idag en beprövad metod med goda resultat i Sverige så väl som i flera andra länder. Metoden har visat sig ha flera positiva effekter för gravida personer som lever med hiv.

Ett arvsfondsprojekt

3P finansieras av Allmänna arvsfonden.

med stöd från Allmänna arvsfonden

Kontakt

Projektgruppen för 3P består av Alexandra (projektledare) och Lian (kommunikatör). Kontakta oss!

Jag vill veta mer om 3P!

Våra verksamheter