Smittfri hiv

Dagens hivmediciner är så effektiva att virusnivåerna i blodet blir omätbara. Det innebär att man lever med smittfri hiv och kan ha sex, skaffa barn och ge relationer allt, utan oro för att hiv överförs. Idag är det svåraste för många som lever med hiv inte sjukdomen i sig, utan andras okunskap och fördomar.
Begreppet smittfri hiv lanserades av Posithiva Gruppen 2013 då vi såg att dagens hivmediciner är så effektiva att man kan bli just smittfri.

77 000 kondomlösa samlag. 0 hivöverföringar.

Den så kallade PARTNERII-studien som genomförts vid 75 europeiska kliniker presenterade sitt resultat vid International AIDS Conference 2018 i Amsterdam och bekräftar att omätbar hiv är lika med oöverförbar hiv. I studien deltog 783 manliga par från 14 länder, där ena partnern lever med omätbar hiv och den andra utan hiv. Paren rapporterade drygt 77 000 kondomlösa anala samlag, utan ett enda fall av hivöverföring.

Studien var en fortsättning på PARTNERI-studien där både sam- och olikkönade par deltog och där både vaginala och anala samlag undersöktes. Sammantaget bekräftar båda studierna att omätbar hiv inte överförs vid sex.

I juni 2018 friade högsta domstolen i Sverige den hivpositiva man som stått åtalad efter att ha haft oskyddat sex med en partner. Åtalet gällde framkallande av fara för annan. I och med att mannen har en välfungerande behandling, och lever med smittfri hiv, friades han. Ingen risk för överföring fanns och således har ingen fara för annan framkallats. Domen blir nu vägledande.

Vad innebär det att leva med smittfri hiv?

Alla som vet om att de lever med hiv går på regelbundna kontroller, cirka två gånger per år. När man räknas som smittfri kan ens behandlande läkare besluta att man inte längre behöver berätta om sin hiv för sexpartners, och inte heller behöver använda kondom. Det finns inte längre risk att hiv överförs till någon annan.

För de flesta som lever med hiv är det en lättnad att veta att man lever med smittfri hiv. Man kan sluta oroa sig för att hiv överförs till en partner, och partners kan slappna av och njuta på ett annat sätt. Då finns det heller ingen anledning att vara orolig och avstå från sex bara på grund av att man själv eller ens partner lever med hiv.

I sin rapport Att leva med hiv i Sverige från 2015 konstaterar Folkhälsomyndigheten att ytterst få är helt öppna med att de lever med hiv. En av fem har inte berättat för någon. Idag är det svåraste för många inte sjukdomen i sig, utan andras okunskap. Man är inte öppen med sin hivstatus eftersom man riskerar att mötas av fördomar och särbehandling.
En central insats för att bryta stigma är information eftersom orsaken till rädsla, som i sin tur leder till stigmatisering, ofta grundar sig i okunskap. Att också synliggöra hiv och de människor som lever med det är ett viktigt steg mot att minska fördomar.

Hur blir man smittfri?

Hur länge man måste medicinera för att få ner viruset till omätbara nivåer är individuellt. För vissa tar det ett par månader, för andra kan det ta längre tid. För att behandlingen ska räknas som välfungerande och man ska kunna säga att man har smittfri hiv behöver virusnivåerna vara väldigt låga vid två mätningar i rad, med 3–6 månaders mellanrum. Det är viktigt att medicinerna tas på rätt sätt och att inga uppehåll görs i medicineringen.

 

Våra verksamheter