För transpersoner

Syftet med Posithiva Gruppens transverksamhet är att förbättra förutsättningarna för transpersoner som lever med hiv i Sverige. Våra insatser riktar sig både till transpersoner och till andra aktörer, exempelvis vården, organisationer och myndigheter. Om du vill få nyheter kring transverksamhetens insatser via e-post, vänligen prenumerera på vårt nyhetsbrev. Nedan kan du läsa mer om vad som är på gång i verksamheten.

 

Välkommen till TransLiv+ – en grupp för transpersoner som lever med hiv. Målet med TransLiv+ är att skapa ett forum där människor kan få stöd och stärka varandra. TransLiv+ ska vara en trygg mötesplats där alla kan bidra med sin erfarenhet. Läs mer om kommande aktiviteter under På gång.

Naomi W är social facilitator för TransLiv+. Hon planerar aktiviteterna och utvecklar verksamheten. Om du har frågor om sociala aktiviteter kan du kontakta Naomi på naomi@posithivagruppen.se.

Om du undrar något om PGs verksamhet kring transpersoner som lever med hiv i stort, maila till transverksamhet@posithivagruppen.se.

 

 

 

  • Referensgrupp/reference group

English:
We are looking for trans people who want to form part of a reference group!
Your voice is important for the development of initiatives and activities for trans people who are living with HIV. In cooperation with the reference group, we want to increase the quality of life for trans people living with HIV. It does not matter whether you define as a trans woman, trans man, non-binary or otherwise – all trans people living with HIV are welcome to participate.

If you want to know more or to be part of the group, please contact us at transverksamhet@posithivagruppen.se or 070 040 77 81.

 

  • Kostnadsfri transkompetensutbildning riktad till aktörer som erbjuder hivtest och/eller rådgivning kring hiv

Visste du att många transpersoner undviker att testa sig för hiv, bland annat av rädsla för dåligt bemötande? 2020 utvecklade Posithiva Gruppen en transkompetensutbildning i samarbete med leg. läkare Katie Collmar och RFSL Testpoint. Utbildningen riktar sig till vårdcentraler, STI-mottagningar, ungdomsmottagningar, ideella organisationer och andra. Vill du boka en kostnadsfri utbildning till din arbetsplats eller organisation? Läs mer om erbjudandet genom att klicka på bilden nedan.

För bokning av utbildningen till din organisation/arbetsplats, maila till transverksamhet@posithivagruppen.se eller ring 070 040 77 81.

För att anmäla dig till den öppna utbildningen den 8 april 2021 vänligen använd detta formulär.

 

  • Kampanj för ökad testning

Lagom till Stockholm Pride 2021 lanserade Posithiva Gruppen, tillsammans med RFSL Stockholm och Sexperterna, en kampanj riktad till transpersoner med information om hiv och testning. Läs mer här.

 

  • Variabel kring könsidentitet läggs till i nationell hivstatistik

Trans Awareness Week, november 2021: Posithiva Gruppen har vid flera tillfällen påtalat att transpersoner som lever med hiv behöver synliggöras i svensk hivstatistik (se tex. brevet vi publicerade i samband med transsynlighetsdagen 2020). Nu har nationella kvalitetsregistret InfCareHIV lagt till en variabel för könsidentitet i variabellistan som används vid insamling av uppgifter om personer som lever med hiv. Läs mer här.

 

  • Artikel om transfobi och hivstigma

Med anledning av internationella transminnesdagen Transgender Day of Rememberance/TDoR, den 20 november 2020, publicerade Posithiva Gruppen en artikel om transfobi och hivstigma i Colombia, med fokus på fallet Alejandra Monocuco –  en transkvinna med hiv som förlorade livet som direkt konsekvens av fördomar, försummelse och strukturellt våld. Läs hela artikeln om Alejandra här.

 

  • Seminarium om transpersoners tillgång till hivprevention och -vård

Onsdagen den 11 november 2o2o anordnade Posithiva Gruppen ett lunchseminarium online med den Berlin-baserade aktivisten och folkhälsovetaren Max Appenroth. Appenroth forskar på transpersoners tillgång till vård, med fokus på vård kring sexuell hälsa. Hen medverkade bland annat på världsaidskonferensen ”AIDS2020: Virtual”, och är koordinator för arbetsgruppen ”Trans Men & HIV” hos organisationen GATE (Global Action for Trans Equality). Du kan läsa mer om Max Appenroth på: www.max-appenroth.com.

Under Posithiva Gruppens lunchseminarium pratade Appenroth om sambandet mellan transfobi, diskriminering, transpersoners låga socioekonomiska status och utsatthet för hiv. Appenroth lyfte även frågor kring datainsamling om transpersoner och hiv, samt problematiserade det faktum att transpersoner – speciellt transmän och icke-binära transpersoner – systematiskt exkluderas från hivforskning.

Gällande transpersoner utsatthet för hiv på grund av sociala faktorer pratade Appenroth bland annat om förhandlingsutrymme och maktrelationer mellan cis- och transpersoner i sexuella möten, exkludering från hivpreventiva kampanjer, låg testningsbenägenhet och ojämn tillgång till hivmediciner. Appenroth pratade också om sexuellt våld och pekade på siffror från USA som visar att hälften av alla transpersoner blivit utsatta för sexuellt våld.

Gällande utsatthet för hiv på grund av fysiska faktorer lyfte Appenroth bland annat behovet av mer forskning på genitala ändringar orsakade av hormonbehandling, och även kring PrEPs uppbyggnad i vaginalvävnad hos personer som tar testosteron (exempelvis transmän och andra personer som tillskrivits kvinnligt kön vid födseln). Också kring PrEP lyfte Appenroth att transmän som har sex med män inte använder PrEP i samma utsträckning som cismän som har sex med män trots att många uppfyller CDCs kriterier för utskrivning av PrEP. Hen lyfte även att ”on-demand” PrEP inte bör ges till transpersoner som står på hormonbehandling då forskningen är oklar kring dess effektivitet jämfört med daglig PrEP.

Appenroth avslutade sin föreläsning med att ge ett antal tips och råd till vårdgivare, forskare, civilsamhällsaktörer och beslutfattare. Hen tipsade även om en hemsida med bra information för så kallade ”trans allies” eller allierade till transpersoner: www.transhub.org.au/allies.  Appenroths föreläsning efterföljdes av en frågestund där det bland annat lyftes frågor kring datainsamling, och hur konkreta aktörer på olika nivåer kan agera för att förbättra tillgången till prevention och vård för transpersoner.

Du kan titta på en videoinspelning av hela lunchseminariet här:

 

  • Öppet brev till Folkhälsomyndigheten och InfCare HIV i anledning TDoV 31 mars 2020

Med anledning av Transgender Day of Visibility (TDoV) den 31 mars 2020 skickade Posithiva Gruppen ett öppet brev till Folkhälsomyndigheten och det nationella kvalitetsregistret InfCare HIV. Det är dags för transpersoner som lever med hiv att få synas – också i statistiken! Läs hela brevet här.

 

  • Tack till alla som svarade på enkäten ”transpersoner och hiv”!

Enkäten är nu stängd och Posithiva Gruppen tar med sig alla svar och åsikter i det fortsatta arbetet för att förbättra förutsättningarna för transpersoner som lever med hiv. Enkätsvaren har samlats i en intern rapport som delas på begäran.

 

  • Forskning och inspiration

Vi har skapat en egen undersida där vi publicerar länkar till relevant forskning samt till inspirerande berättelser från transpersoner som lever med hiv. Du hittar sidan i menyn till höger eller kommer direkt till den genom att klicka här.

 

  • Rapport från utbytesbesök i Madrid

I oktober 2019 åkte tre representanter från Posithiva Gruppen på en inspirations- och utbytesresa till Madrid för att besöka hivorganisationerna Imagina Más och Apoyo Positivo. Syftet med besöket var att utbyta erfarenheter kring insatser riktade till transpersoner som lever med hiv. En rapport från besöket finns att läsa här.

 

Våra verksamheter