Transkompetensutbildning

För aktörer som erbjuder hivtest och/eller rådgivning

Hur ser kunskapen om transpersoner ut på er arbetsplats?

Tillsammans med leg. läkare Katie Collmar och RFSL Testpoint erbjuder Posithiva Gruppen ett utbildningsupplägg. Upplägget riktar sig till aktörer som erbjuder hivtest och/eller rådgivning kring hiv i Stockholmsområdet, såsom vårdcentraler, STI-mottagningar, ungdomsmottagningar, ideella organisationer och andra. Upplägget ger arbetsplatsen möjlighet att öka sin transkompetens genom att ni får lära er mer om kön, dysfori, terminologi och bemötande av transpersoner.

Utbildningen kan erbjudas online eller på plats i Stockholmsområdet. Vårt team kommer gärna till er arbetsplats eller organisation exempelvis i samband med arbetsplatsträff (APT) eller planeringsdagar, eller som fristående upplägg vid ett tillfälle som passar er. Utbildningen tar två timmar, och består av följande delar:

 • Introduktion
 • Del 1: grundförutsättningar för respektfullt bemötande av transpersoner
  Katie Collmar (leg. läkare och föreläsare)
 • Paus
 • Del 2: transpersoners erfarenheter och önskemål kring bemötande (enkätresultat) + information om Posithiva Gruppens verksamhet för transpersoner med hiv
  Ane Martínez Hoffart (ansvarig för kunskapshöjande insatser om och för transpersoner hos Posithiva Gruppen)
 • Del 3: erfarenheter från Testpoint som riktar sig till transpersoner och msm (män som har sex med män)
  Olov Lindblad (projektledare för RFSL Testpoint)
 • Frågor

För att boka utbildningen till er arbetsplats/organisation, kontakta oss på 070-040 77 81 eller transverksamhet@posithivagruppen.se. Antalet utbildningstillfällen är begränsat för varje verksamhetsår och först till kvarn gäller.


Genomförda utbildningar

Sedan 2020 har närmare 400 personer tagit del av transkompetensutbildningen. Lovorden har varit många, exempelvis:

 • ”Allt var superbra! Diskussionen i slutet var oerhört givande. Tack!”
 • ”Jag uppskattade verkligen denna utbildning, och jag tycker att det var bra och pedagogiskt att dela upp den i tre delar. Jag tror att denna utbildning skulle vara otroligt nyttig för alla egentligen, framför allt de som kommer att jobba just inom vården.”
 • ”Bra blandning av egna erfarenheter från kliniska situationer men också personliga som gör att man kommer ihåg det bättre och får en djupare förståelse.”
 • ”Bra med konkreta, enkla förklaringar och exempel på hur man kan tillämpa i vardagen. Bra också med ’no-no’s som är extra viktiga att tänka på!”
 • ”Det var mycket givande att få höra så många olika exempel och anekdoter samt konkreta förslag på hur man kan vara mer inkluderande. När jag anmälde mig till föreläsningen tänkte jag att jag redan kunde mycket men jag gick ifrån den och kände att jag hade lärt mig ännu mer, så mycket bra föreläsning som jag hoppas fler får ta del av!”

Våra verksamheter