Transkompetensutbildning

För aktörer som erbjuder hivtest och/eller rådgivning

Posithiva Gruppen erbjuder en transkompetensutbildning i samarbete med leg. läkare Katie Collmar och RFSL Testpoint. Utbildningen riktar sig till aktörer som erbjuder hivtest och/eller rådgivning kring hiv, exempelvis vårdcentraler, STI-mottagningar, ungdomsmottagningar, ideella organisationer och andra. Vill du boka en kostnadsfri utbildning till din arbetsplats eller organisation? Läs mer nedan, eller maila/ring till transverksamhet@posithivagruppen.se / 070 040 77 81 för att boka utbildningen.

För att anmäla dig till den öppna utbildningen den 8 april 2021 vänligen använd detta formulär.

Våra verksamheter