Transkompetensutbildning

För aktörer som erbjuder hivtest och/eller rådgivning

Posithiva Gruppen erbjuder en transkompetensutbildning i samarbete med leg. läkare Katie Collmar och RFSL Testpoint. Utbildningen riktar sig till vårdcentraler, STI-mottagningar, ungdomsmottagningar, ideella organisationer och andra. Vill du boka en kostnadsfri utbildning till din arbetsplats eller organisation? Läs mer nedan, eller maila/ring till johanne.hoffart@posithivagruppen.se / 070 040 77 81 för att boka utbildningen.

Våra verksamheter