Pressbilder

Här hittar du pressbilder på personer som ofta uttalar sig för Posithiva Gruppen. Bilderna får endast användas i relevanta sammanhang och fotograf måste anges.

 

Ordförande Patrik Furtenbach

Ordförande Patrik Furtenbach Foto: PG

 

Verksamhetschef Daniel Suarez

Verksamhetschef Daniel Suarez Foto: PG

 

Om Posithiva Gruppen

Posithiva Gruppen (PG) är en rikstäckande ideell, partipolitiskt och religiöst obunden patientorganisation för personer som lever med hiv.

Vårt syfte är att samla personer som lever med hiv till utbildning, kontakt, ge stöd samt erbjuda psykosocial verksamhet och skapa forum för utbyte av erfarenhet. Vi bevakar även rättigheter och arbetar för att öka kunskapen om hiv i samhället samt motverka stigmatisering och fördomar.

Presskontakt

Ronja Sannasdotter
Kommunikationsansvarig
 072-011 05 56
 Skicka e-post

 

Terminologi kring hiv

Posithiva Gruppen arbetar aktivt med så kallat stigmasänkande språk. Vi använder ord och benämningar som minskar stigma istället för att öka det. Här nedan hittar du en lathund för att skriva och prata om hiv på ett stigmasänkande vis.

Vi på PG pratar idag om smittfri hiv men vi undviker ord som smittar och smitta, eller att en person är hivsmittad eftersom dessa ords konnotationer ofta är negativa. Hivsmittad har under årens lopp varit starkt förknippat med alarmerande medierapportering och skräckpropaganda. För många för ordet smitta tankarna till fara, undvik, rädsla etc. Genom att använda smittfri försöker vi skapa positiva konnotationer.

Vi pratar inte om hivsmittad eller hivinfekterad. Att säga hivdrabbad är inte heller att rekommendera eftersom det riskerar att det signalerar svaghet och att man är ett offer. Alla dessa tre uttryck reducerar dessutom personen till enbart sin sjukdom vilket riskerar att öka stigmatiseringen.

Vi pratar inte om att personer sprider hiv utan om att hiv överförs. Dvs det är inte aktiv handling utan något som sker.

Läs mer om terminologi och ta del av vår ordlista (öppnas som pdf).

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här