Stöd och rådgivning

Posithiva Gruppen erbjuder olika typer av stöd och rådgivning för dig som lever med hiv.

 

Juridisk rådgivning och annat stöd

Posithiva Gruppens kansli kan hjälpa dig med:

  • juridisk rådgivning kring bland annat migration, diskriminering och sjukförsäkring.
  • kontakt med myndigheter, till exempel Försäkringskassan. Ifyllning av blanketter, telefonsamtal med mera.
  • formulering och utformning av cv och personligt brev.
  • översättning till och från svenska, engelska och spanska. Andra språk på beställning.
  • kontakt med läkare, kurator, psykolog, psykiatriker eller annan vårdpersonal. Stöd kring hur du kan lyfta frågor som rör exempelvis informationsplikt och biverkningar.
  • information om hur olika samhällsfunktioner i Sverige är uppbyggda och fungerar.

Om du söker en specifik person på kansliet, boka gärna tid för ett besök. Här hittar du kontaktuppgifter till kansliet.

 

Peerstöd – någon att prata med

Har du just fått veta att du har hiv eller har du haft det en tid? Vill du ha någon att prata med? Någon som liksom du lever med hiv?

Det kan vara mycket som är nytt när man har fått veta att man har hiv, det kan finnas många frågor och tankar. Då kan det vara skönt med någon som lyssnar, förstår och som kan dela med sig av sina erfarenheter.

Posithiva Gruppen har en peerstödsverksamhet. Det innebär att man får stöd av någon som delar ens erfarenhet. De som svarar är människor med olika erfarenheter, bakgrund, ålder och kön, men med det gemensamt att de lever med hiv. Samtalet sker på dina villkor och de som svarar har tystnadsplikt.

Klicka här för att kontakta oss!

 

3P - Positive Pregnancy Peers

För dig som är gravid 

3P – Positive Pregnancy Peers finns till för dig som lever med hiv och som vill ha stöd inför, under och efter din graviditet.

Har du frågor om hur det fungerar att leva med hiv och få barn i Sverige? Känner du dig orolig inför din graviditet eller förlossning? Behöver du stöd i att hantera din hivdiagnos, att förstå hur vården fungerar eller vilka rättigheter du har? Vill du ha någon att prata med som också lever med hiv, och som själv har varit gravid och fött barn?

Genom 3P kan du få träffa en stödperson som delar din erfarenhet.

Läs mer om 3P.

Klicka här för att kontakta 3P!

Våra verksamheter