Information och råd (för dig som lever med hiv)

Här hittar du information relaterad till att leva med hiv. Det kan exempelvis handla om vilken vård du har rätt till eller hur hivdiagnosen påverkar om du vill bli förälder eller när du ska resa utomlands. I vissa fall gäller olika regler beroende på om du har välinställd hivbehandling eller inte. Informationen på den här sidan är inte heltäckande. Om inget annat anges gäller informationen personer över 18 år.

Mer information och rådgivning

Har du frågor om innehållet på den här sidan eller saknar du någon information? Kontakta oss på info@posithivagruppen.se eller 08-720 19 60.

Posithiva Gruppen erbjuder juridisk rådgivning för dig som lever med hiv. Kontakta gärna oss på juridik@posithivagruppen.se eller 073-987 09 97 om du behöver rådgivning kring specifika juridiska frågor.

Våra verksamheter