För dig som inte har uppehållstillstånd i Sverige

Alla som lever med hiv i Sverige har rätt till kostnadsfri vård och behandling för sin hiv. Det innebär att hivmediciner och dina besök hos hivvården är gratis oavsett juridisk status.

Din ansökan om uppehållstillstånd kommer aldrig att avslås för att du lever med hiv, så du behöver inte dölja din hivstatus för myndigheter. Om du söker asyl är det viktigt att du berättar för ditt offentliga biträde att du lever med hiv så att biträdet kan ta med det i ansökan.

Våra verksamheter