Vid sex

Du som har en välinställd behandling kan få informations- och kondomplikt borttagna av din behandlande läkare. Det innebär att du inte behöver berätta för sexpartners om din hivstatus och inte heller behöver använda kondom vid sex.

Var noga med att din behandlande läkare skriver in i din journal att informations- och kondomplikt är borttagna.

För att behandlingen ska räknas som välinställd behöver virusnivåerna vara omätbara vid två mätningar i rad, med 3–6 månaders mellanrum. Om du flyttar till Sverige och redan tar hivmediciner måste du ändå vänta sex månader innan du kan få informations- och kondomplikt borttagna. Det är för att se att du har en välinställd behandling. När du har en välinställd behandling lever du med smittfri hiv. Att leva med smittfri hiv innebär att hiv inte kan överföras vid sex.

Våra verksamheter