Vid tecknande av försäkring

En försäkring som gäller exempelvis sjukdom och olycksfall kan vara ogiltig om man inte har uppgett sin hivstatus, vilket betyder att man i så fall inte får ersättning för uppkommen skada. Om du väljer att teckna en försäkring är det därför viktigt att du lämnar korrekta uppgifter till försäkringsbolaget.

Försäkringbolag får i allmänhet inte neka dig försäkring på grund av hiv. Däremot får de sätta en högre premie om de bedömer att din hälsostatus påverkar den framtida risken. Försäkringsbolag bedömer ofta att personer med kroniska sjukdomar löper en högre risk bland annat för att få följdsjukdomar.

Ett försäkringbolag får neka en person försäkring om det föreligger så kallade ”särskilda omständigheter”. Särskilda omständigheter kan exempelvis vara att en person har ett beteende eller arbete som innebär särskilt stora risker. Andra exempel på särskilda omständigheter kan vara att personen tidigare allvarligt försummat sina förpliktelser mot försäkringsbolaget – till exempel genom att ha lämnat felaktiga uppgifter när en skada skulle regleras enligt en annan försäkring – eller gjort sig skyldig till brott som har särskild betydelse ur försäkringssynpunkt, så som bedrägeribrott och allmänfarlig vårdslöshet. Om du får avslag på din ansökan ska försäkringsbolaget alltid lämna en individuell motivering. Nekar försäkringsbolaget försäkring utan tillräckliga skäl, ska du först vända dig till försäkringsbolaget för att begära omprövning. Om avslaget kvarstår kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden.

Om du har en försäkring via arbetet som kräver att du fyller i en hälsodeklaration behöver du inte visa hälsodeklarationen för arbetsgivaren utan kan ge den direkt till försäkringsbolaget eller företaget som sköter försäkringen.

Många försäkringsbolag har särskilda regler för att teckna försäkring för ett barn som fötts av en förälder som lever med hiv, även om barnet själv inte har hiv. För att undvika att det nyfödda barnet är oförsäkrat kan det i vissa fall förenkla om man tecknar en gravidförsäkring (en försäkring som gäller under graviditeten). Fråga gärna din barnmorska eller Posithiva Gruppen om detta. Posithiva Gruppen har gjort en sammanställning av vilka villkor för gravid- och barnförsäkringar som gäller hos olika försäkringsbolag. Kontakta oss gärna för att få tillgång till sammanställningen.

Ta hjälp av Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en oberoende stiftelse med Finansinspektionen, Konsumentverket och Svensk Försäkring i styrelsen. Byrån erbjuder kostnadsfri vägledning vardagar kl 9.00–12.00 på telefonnummer 0200-22 58 00. Det går att ringa byrån bland annat för att få svar på om ett försäkringsbolags beslut är rimligt, få veta hur man ska göra för att gå vidare om man är missnöjd eller få råd om man funderar på vilka försäkringar man behöver. Byrån kan svara på frågor om alla sorters konsumentförsäkringar, det vill säga försäkringar som kan tecknas av privatpersoner.

Byrån gör även jämförelser av olika försäkringar och ger vägledning online. På www.konsumenternas.se kan du själv jämföra försäkringar och söka svar på frågor.

Våra verksamheter