Vid resa utomlands

Det finns fortfarande ett antal länder som begränsar hur personer som lever med hiv får resa in och vistas i landet. På Hivtravel.org kan du söka information om vad som gäller i alla världens länder för dig som lever med hiv. Där finns även en lista med ytterligare tips om du reser till länder med inreseförbud eller som kriminaliserar personer som lever med hiv. Även på UNAIDS webbplats finns information om inreseregler i olika länder.

Ta reda på om det finns några regler för hur mycket mediciner du får resa in i landet med och om det krävs läkarintyg för att ta med dem. Ta även reda på vad som gäller om du behöver söka vård på resmålet, om det till exempel kan uppstå problem för att du lever med hiv.

Om du reser till länder med restriktioner eller inreseförbud:

  • Undvik att uppge din status för personal i tull och gränspassager.
  • Undvik att uppge din status för andra passagerare på till exempel flyg.
  • Var försiktig med att ha symboler eller budskap som kan informera om din status, som exempelvis röda bandet (red ribbon).
  • Om du får frågan varför du bär på mediciner, ha en bra förklaring redo.

Våra verksamheter