För dig som har sjukersättning (tidigare kallat förtidspension)

Många personer som diagnostiserades med hiv innan de effektiva medicinerna kom på 90-talet, fick förtidspension (numera ersatt av sjukersättning). Sjukersättning räknas som inkomst och är alltså pensionsgrundande, men många upplever att pensionen blir låg. Personer som har låg pension kan ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Du som fick ett beslut om sjukersättning före den 1 juli 2008 har möjlighet att arbeta och ändå ha kvar rätten till sjukersättning. Det kallas att arbeta med steglös avräkning. Du måste ansöka om steglös avräkning innan du börjar arbeta, oavsett hur lite du har tänkt arbeta. Annars kan du förlora din rätt till sjukersättning.

Läs mer och ansök om steglös avräkning (Försäkringskassan). (Gå till rubriken ”Du kan arbeta eller studera med sjukersättning” och klicka på fliken ”Om du fick beslut om sjukersättning innan 1 juli 2008”.)

En del personer som lever med hiv har haft vad som kallas handikappersättning. 2019 infördes vad som kallas merkostnadsersättning och som nu har ersatt handikappersättning. Under en tid fanns dessa två ersättningar parallellt.

Läs mer om övergången till merkostnadsersättning.

Våra verksamheter