Vid studier och på jobbet

Du har rätt att jobba med eller studera vad du vill, med ett fåtal undantag. Du behöver oftast inte berätta för din arbetsgivare att du lever med hiv, men för vissa yrken kan du behöva fylla i en hälsodeklaration. Din hivstatus ska inte påverka om du får jobbet eller inte. Du behöver inte berätta för kollegor.

Personer som lever med hiv tillåts inte bli militär, polis eller pilot. När det gäller Försvarsmakten får personer oavsett sjukdom eller diagnos som kräver kontinuerlig medicinering inte genomföra en grundutbildning med värnplikt. Det är enligt Försvarsmakten för att deras medicinska bedömningsgrunder inte tillåter medicinering för att klara av ett eventuellt krig och Försvarsmakten kan inte garantera att soldater eller sjömän som är beroende av medicin kan få det. Däremot kan man söka civila jobb i Försvarsmakten. För att arbeta i Försvarsmakten genomgår man en säkerhetsprövning som bland annat innebär att man behöver uppge om man tar några mediciner som kan påverka tjänsten, men man behöver eventuellt inte uppge vilken typ av sjukdom det är för.

Om man redan har ett militärt arbete i Försvarsmakten och får hiv så är det upp till chefen på ens förband att avgöra och bedöma om/hur det kan komma att påverka ens tjänst.

Polismyndigheten tillåter inte personer med hiv att utbilda sig till poliser. Om man redan arbetar som polis när man får hiv kan arbetsgivaren besluta om omplacering om det bedöms att sjukdomen inte är förenlig med det arbete man genomförde innan man fick hiv.

För att bli pilot krävs ett EASA Medicinskt intyg Klass 1. Ett sådant kan man inte få om man lever med hiv. EASA är Europas gemensamma flygsäkerhets- och luftfartsskyddsmyndighet som sätter reglerna för vem som kan bli pilot. Enligt Transportstyrelsen (april 2022) har EASA meddelat att man avser revidera regelverket för hiv, men inte när detta kommer att göras.

Personer som får hiv och som redan är utbildade piloter och har ett kommersiellt flygcertifikat kan få fortsätta arbeta. Enligt Transportstyrelsen görs i de fallen en individuell bedömning och ett OML (operational multi-crew limitation licence) utfärdas. OML innebär att man enbart får flyga flerpilotsystem, alltså med en co-pilot.

Våra verksamheter