Vid vårdbesök och behandlingar utanför hivvården

Det är vanligt att personer som lever med hiv hänvisas till primärvården för vård som inte direkt är hivrelaterad, men detta kan skilja sig åt mellan olika regioner i landet. Vård utanför hivvården är inte gratis, men högkostnadsskydd gäller.

Du kan hitta information om vården i allmänhet på 1177.

Hitta på sidan

Kunskap och bemötande

Kunskapen om hiv kan variera inom vården och bemötandet är ibland bristfälligt. Du har alltid rätt till ett bra bemötande och du ska behandlas som vilken patient som helst. Enligt patientlagen har du rätt att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård. Det innebär att du till exempel får byta vårdcentral om du är missnöjd. Är du inte nöjd med bemötandet eller vården från en specifik läkare kan du vända dig till patientnämnden. På 1177 finns mer information om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården. Har du blivit dåligt bemött får du gärna även kontakta Posithiva Gruppen. Vi kan erbjuda kunskapshöjande insatser till vårdpersonal.

När behöver jag berätta om min hiv i vården?

Om du har en välinställd behandling behöver du inte informera om din hiv vid rutinmässiga enklare undersökningar, inklusive blodprov och injektioner. Vid vissa tillfällen kan det dock vara bra att informera för sin egen skull. Det kan till exempel vara bra för läkare att veta att du tar hivmediciner för att undvika läkemedelsinteraktioner när de skriver ut mediciner för andra sjukdomar.

Du måste, enligt smittskyddsbladens förhållningsregler, informera om att du har hiv vid vissa tillfällen, och det gäller oavsett om du har välinställd behandling eller inte. Det innebär bland annat att du behöver informera om din hivstatus inför ingrepp där det finns en högre risk för stick- och skärskador, till exempel vid kirurgiska ingrepp. Samma sak gäller om någon kommer i kontakt med ditt blod på så vis att blodet kommer in i ett öppet sår eller vid stick- och skärskador. Du hittar mer information om vid vilka tillfällen du behöver informera om din hiv i smittskyddsbladen.

Läs smittskyddsbladet för personer med välinställd behandling (PDF).

Läs smittskyddsbladet för personer som inte har välinställd behandling (PDF).

Om du ska vara med om ett ingrepp och är osäker på om det räknas som ett större ingrepp kan du alltid fråga din behandlande läkare om du behöver informera den som ska utföra inför ingreppet.

Vid tandläkarbesök

Om du har en välinställd hivbehandling behöver du inte informera tandvården om din hiv vid undersökning och enklare ingrepp. Vid ingrepp där det finns en högre risk för stick- och skärskador, till exempel vid kirurgiska ingrepp, måste du berätta oavsett om du har välinställd behandling eller inte. Enligt Smittskydd Stockholm behöver du inte informera inför till exempel att ta bort en visdomstand.

Du behöver informera personalen om din hiv i efterskott ifall ett så kallat tillbud har inträffat, det vill säga om exempelvis tandläkaren eller tandsjuksköterskan har stuckit sig på ett använt instrument, även om detta skett i rutinmässig tandvård.

Vid tandläkarbesök fyller man i en hälsodeklaration. I den efterfrågas ofta om man har en så kallad ”blodsmitta” eller om man lever med hiv. Du behöver inte uppge något av detta om du har välinställd behandling. För din skull kan tandläkaren dock även vilja veta om du tar några mediciner. Vissa hivmediciner kan exempelvis vara blodförtunnande, vilket kan vara bra att känna till vid vissa ingrepp, eller orsaka muntorrhet, vilket kan påverka munhälsan.

Tandvård är inte gratis, men alla, oavsett hivstatus, som är anslutna till Försäkringskassan får allmänt tandvårdsbidrag (ATB). Om du har biverkningar av dina hivmediciner som påverkar tandhälsan kan du ha rätt till det som kallas särskilt tandvårdsbidrag (STB). En sådan biverkning kan till exempel vara muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling. För att ansöka om STB behöver du först få ett läkarintyg. Det är en färdig blankett som din läkare fyller i och som du sedan tar med till en tandläkare. Ladda ner blanketten (PDF).

Läs mer om olika tandvårdsbidrag (Försäkringskassan).

Vid behandlingar som tatuering, fillers och massage

Om du har välinställd behandling behöver du, enligt Smittskyddsläkarföreningen, inte informera om din hivstatus vid estetiska behandlingar och ingrepp som fillers/botoxinjektioner, tatueringar, akupunktur och piercing. Det finns dock tatueringsstudior som nekar personer som lever med hiv att tatuera sig och som kräver information om hivstatus. Om du får frågan om hivstatus rekommenderar vi att du vänder dig till en annan studio.

I Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad för personer med nyupptäckt hiv eller icke välinställd hivbehandling finns nedanstående förhållningsregel med:

”6. Om du vill tatuera dig, ta hål i öronen eller låta utföra annan behandling där skarpa verktyg används och där blödning kan uppkomma, t.ex. ’piercing’, måste du berätta att du har en ’blodsmitta’ innan ingreppet görs.”

Vid behandlingar som inte innebär ingrepp, exempelvis ansiktsbehandling och massage, behöver du aldrig informera om din hivstatus.

Våra verksamheter