För dig som är barn eller ung

Du behöver inte berätta för klasskamrater, lärare eller annan personal i skolan att du lever med hiv.

Kuratorer, barnmorskor och sjuksköterskor i skolan och på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt och får inte föra vidare information om din hivstatus om du berättar för dem.

Om du behandlas dåligt i skolan av personal eller andra elever kan det vara mobbning och det kan i vissa fall vara brottsligt. Även när det inte är brottsligt är det inget som ska förekomma på en skola. Om du känner förtroende för någon vuxen på skolan kan du vända dig till den personen. Det kan vara din lärare, men det kan även vara någon annan som jobbar på skolan som du känner dig trygg med. Skolan har ett ansvar att se till att mobbing inte förekommer och om det är sådan mobbning som är brottslig bör skolan polisanmäla det. Du kan också vända dig till en förälder. Om du inte vill prata med någon vuxen som du känner kan du vända dig till en kurator på din infektionsklinik.  Om du vill prata med någon snabbt kan du kontakta Bris. Du kan ringa eller chatta med en kurator på Bris när som helst på dygnet och du kan vara anonym.

Din vårdnadshavare eller förälder har tillgång till din journal och kan göra vårdärenden åt dig fram till att du fyller 13 år. Därefter är det du själv som behöver logga in på 1177 för att till exempel boka en läkartid. Det är först när du fyller 16 år som du kan läsa din journal. Mellan 13 och 15 år kan varken du eller din vårdnadshavare läsa journalen. I vissa fall kan du få tillgång till din journal innan du fyller 16 år. Då behöver du genomgå en så kallad mognadsbedömning. Det är vårdgivaren på den mottagning du vårdas på som gör mognadsbedömningen.

Läs mer om tillgång till journal och inloggning på 1177.

Om det finns skäl till att en vårdnadshavare inte ska få information om exempelvis din hivdiagnos, så kan du prata med din läkare eller sjuksköterska på hivmottagningen/infektionskliniken. Detta säger Barnhivcentrum.

Barnhivcentrum är ett nationellt stöd- och kunskapscentrum kring barn och hiv.

Våra verksamheter