Stöd och samtal

Alla som lever med hiv har rätt till psykosocialt stöd inom hivvården. På din infektionsklinik kan du få träffa en kurator. Kuratorerna kan ge stöd kring bland annat oro, krishantering och att berätta om sin hiv för anhöriga. De kan även ge samhällsvägledning och stöd i kontakt med myndigheter som Försäkringskassan och remittera till psykiatri och vårdcentral.

Posithiva Gruppen erbjuder så kallat peerstöd (kamratstöd). Det innebär att man får stöd av någon som delar ens erfarenhet. De som ger stöd är människor med olika erfarenheter, bakgrund, ålder och kön, men med det gemensamt att de lever med hiv. Stödsamtalen sker på dina villkor och de som ger stöd har tystnadsplikt. Läs mer om stödverksamheten. Posithiva Gruppen kan även ge stöd i kontakt med myndigheter och vården samt ge juridisk rådgivning.

Våra verksamheter