Publikationer

Här hittar du rapporter och andra publikationer som getts ut av Posithiva Gruppen.

Verksamhetsberättelse 2023

Konferensrapport AIDSImpact 2023

Konferensrapport AIDS2022

Verksamhetsberättelse 2022

Posithiva Gruppen broschyr

Konferensrapport Msm och hiv 2022

HIV & Aging 2022: nya rön kring hiv och åldrande

Kartläggning: Fördelning av verksamhetsbidrag för hiv/STI mellan olika insatstyper

HIV & Women 2022: nya rön kring inflammation, samsjuklighet, tidigt klimakterium, graviditet och amning

Posithiva Gruppens verksamhetsberättelse 2021

Rapport Hiv, attityder, kunskap och oro hos män som har sex med män

Rapport Ansvarsfördelning mellan hivvården och primärvården

Posithiva Gruppens verksamhetsberättelse 2020

Kvinnor och hiv 2020 konferensrapport

AIDS2020 konferensrapport

Posithiva Gruppens verksamhetsberättelse 2019

AIDS2018 konferensrapport

 

Att åldras med hiv Konferensrapport 2016

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här