Publikationer

Här hittar du rapporter och andra publikationer som getts ut av Posithiva Gruppen.

AIDS2018 konferensrapport

Posithiva Gruppens verksamhetsberättelse 2018

Få Posithiva Nyheter till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här