Publikationer

Här hittar du rapporter och andra publikationer som getts ut av Posithiva Gruppen.

Posithiva Gruppens verksamhetsberättelse 2021

Rapport Hiv, attityder, kunskap och oro hos män som har sex med män

Rapport Ansvarsfördelning mellan hivvården och primärvården

Posithiva Gruppens verksamhetsberättelse 2020

Kvinnor och hiv 2020 konferensrapport

AIDS2020 konferensrapport

Posithiva Gruppens verksamhetsberättelse 2019

AIDS2018 konferensrapport

 

Att åldras med hiv Konferensrapport 2016

Få Posithiva Nyheter till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här