Posithiva Gruppen Norr

- en organisation för personer som lever med hiv i Norrland

Posithiva Gruppen Norr är en lokal patientförening för personer som lever med hiv. Vårt syfte är att skapa forum för utbyte av erfarenhet, erbjuda social verksamhet, föreläsningar och stöd. Vi riktar oss till alla som lever med hiv, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning i norra Sverige.

Läs mer på www.pgnorr.se

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här