Posithiva Gruppen Norr

- en organisation för personer som lever med hiv i Norrland

Posithiva Gruppen Norr är en lokal patientförening för personer som lever med hiv. Vårt syfte är att skapa forum för utbyte av erfarenhet, erbjuda social verksamhet, föreläsningar och stöd. Vi riktar oss till alla som lever med hiv, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning i norra Sverige. Vi har oftast haft våra träffar i Umeå.

Vill du veta mer? Maila norr[at]hivriks.se

Hivpositiva i Umeå delar ut pris till vårdpersonal
På sin julträff lördagen 18 december 2021 delade Posihtiva Gruppen Norr ut pris till sjuksköterskan Anki Lövgren, som under många år jobbat på Infektionsmottagningen på Norrlands Universitetssjukhus, samt tandläkaren Karin P. Danielsson på sjukhustandvården, med motiveringen ”för ett bra och professionellt bemötande gentemot personer som lever med hiv”. Priset bestod av ett diplom, samt boken ”Livet Hivet Döden”.
Hivpositiva drabbas fortfarande – år 2021 – av särbehandling och stigmatiserande attityder inom vården och i övriga samhället. Trots att man i dag, med en fungerande medicinsk behandling, räknas som smittfria.
Posithiva Gruppen Norr har valt att instifta detta pris då vi vill uppmuntra och uppmärksamma personer som bemöter oss på ett bra sätt och inte bidrar till stigmatiseringen.

Läs en intervju med Anki Lövgren i Västerbottenskuriren.

Pristagarna Anki Lövgren, och Karin P. Danielsson

PG Norrs Peter Roth föreläser vid Umepride 2020

Få Posithiva Nyheter till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här