Posithiva Gruppen Norr

- en organisation för personer som lever med hiv i Norrland

Posithiva Gruppen Norr är en lokal patientförening för personer som lever med hiv. Vårt syfte är att skapa forum för utbyte av erfarenhet, erbjuda social verksamhet, föreläsningar och stöd. Vi riktar oss till alla som lever med hiv, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning i norra Sverige. Vi har oftast haft våra träffar i Umeå.

Vill du veta mer?
På grund av Coronapandemin har vi inte kunnat ha några fysiska träffar på länge. Vi hoppas dock att vi ska kunna ha en träff innan 2020 är slut.

Få Posithiva Nyheter till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här