För dig 18–30 år

Ung & Hiv är en grupp för personer mellan 18 och 30 år som lever med hiv. Till Ung & Hiv är du som lever med hiv, oavsett könsidentitet och sexuell läggning välkommen.

Gruppen träffas, pratar och hittar på aktiviteter tillsammans. De flesta aktiviteter hålls i Stockholmsområdet men för dig som bor i andra delar av Sverige bekostas resor. Ibland anordnar vi flerdagarsaktviviteter, som kan hållas på olika platser i landet, och då ingår resor och boende för alla deltagare.

Verksamheten bedrivs av organisationerna Posithiva Gruppen och Noaks Ark Stockholm.

Hemsida

Ung & Hiv har en egen hemsida. Besök den på unghiv.se för att komma i kontakt med oss och se våra kommande aktiviteter. Kommande aktiviteter hittar du även på sidan På gång.

Film: Ung med hiv

Nedan kan du se filmen ”Ung med hiv”. I filmen möter vi fyra unga människor som delar med sig av sina erfarenheter.

Utskick/inbjudningar

Via denna länk kan du fylla i din mailadress, så får du regelbundet utskick från Ung & Hiv.

Våra verksamheter