Peerstöd waa kaalmeynta adiga uur leh iyo oo qabo hiv

Peerstöd waa kaalmeynta adiga uur leh iyo oo qabo hiv

Dhammaan dadka qabo hiv iyo qorsheyn ama uur leh, ama dhawaan canug dhallay, waxaa lagu soo dhaweyn iney soo dalbadan kaalmeynta la dhaho 3P. Dhammaan dadka oo shaqadaada tahay iney ku kaalmeeyan waa dad qabo hiv iyo aqoon shaqsiyan u leh uur iyo canug dhallid.

Buuxi foomka hoostan, markas anaga baa adiga kula soo xiriiri.

Aniga waxaa dooni kaalmo

Våra verksamheter