Om Posithiv Plattform

I utvärderingar uppger 93% av deltagarna att de skulle rekommendera Posithiv Plattform till andra. 90% uppger att de fått ny kunskap.

Posithiv Plattform är en helg för dig som lever med hiv, oavsett kön eller sexualitet. Helgen lyfter, genom föreläsningar och workshops, frågor som rör bland annat sexuell hälsa, utanförskap, medicinering och psykosocialt stöd. Du får möjlighet att prata och ställa frågor om exempelvis hälsa, när-var-hur ska jag berätta och relationer.

På en plattform deltar cirka 15 personer och föreläsningar och workshops varvas med mycket tid att umgås med andra deltagare för att kunna dela erfarenheter och tankar.
Helgen inleds med middag på hotellet på fredagen och avslutas söndag eftermiddag. Posithiv Plattform är kostnadsfri, du bor i enkelrum och resa till och från orten ingår.

Program Posithiv Plattform

Exempel på hur programmet för en Posithiv Plattform kan se ut. Innehållet och föreläsarna varierar något från gång till gång.

Posithiv Plattform annordnas runt om i landet, under Kommande plattformar hittar du mer information och kan anmäla dig.

Här hittar du en sammanställning av 2016 års utvärderingar från deltagare på Posithiv Plattform.

 

Projektgruppen

Daniel Serguey SuarezDaniel Serguey Suarez är projektledare för Posithiv Plattform. Han finns med både som samordnare och föreläsare på plattformarna.
Daniel Serguey är utbildad i socialt arbete och har arbetat med hivfrågor under flera år.
Han är ursprungligen från Kuba, talar flytande spanska och svenska och lever själv med hiv sedan tio år.

Posithiv Plattform planeras av en projektgrupp bestående av:
Sven Grützmeier, överläkare, Venhälsan Södersjukhuset
Ronnie Ask, sjuksköterska, Venhälsan Södersjukhuset
Lena Nilsson Schönesson ,docent och leg. psykolog
Solveig Danielsson-Ekbom, leg psykolog
Kalle Norwald, auktoriserad socionom och sexolog
Joakim Berlin, rådgivare, Positiva Gruppen Väst

Personerna i projektgruppen deltar även som föreläsare vid plattformarna och har alla mångårig erfarenhet inom hivfrågor. Projektgruppen arbetar under sekretess och har självklart tystnadsplikt.

 

Vanliga frågor

Bokar jag resan till och från Posithiv Plattform själv?
Nej, Posithiva Gruppen bokar resan i samråd med dig. Det innebär att vi bokar resan först när du har godkänt att tiden och färdmedlet passar.

Kan jag ta egen bil till Posithiv Plattform?
Ja, det går bra. Milersättning utgår i enlighet med skatteverkets tabell.

De ger så mycket de här mötena.

Deltagare

Våra verksamheter