Om kunskapsnätverket

Om verksamheten
Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv är – som namnet antyder – ett nätverk för hivpositiva kvinnor. Nätverkets syfte är att sprida kunskap inom målgruppen, men också till samhället i övrigt. Alla kvinnor som önskar öka sin egen eller samhällets kunskap om hiv, är välkomna att aktivt delta i nätverket. Idén till kunskapsnätverket föddes redan 2015, och 2017 blev nätverket en del av Posithiva Gruppen (PG). Kunskapsnätverket har en egen projektgrupp och projektledare, och projektgruppen består idag av tre personer: Paula, Jayne och Tannin.

Lite historik
Initiativtagare till kunskapsnätverket heter Inger och Paula. Efter många år med frustration över att kvinnor som lever med hiv i Sverige prioriterades bort i frågor kring vård och hivprevention, fick Inger och Paula nog. Tillsammans började de sortera alla de funderingar, känslor och tankar som de hade burit på i så många år. De var trötta på okunskap, osynlighet och stigma – och valde därför att själva bli mer offentliga.

Paula och Inger. Foto: Ulrika Zwenger
Paula och Inger. Foto: Ulrika Zwenger

Inger och Paula tog initiativ till kvinnokonferensen ”Kvinnor och hiv” som arrangerades juni 2015, i samarbete med Lafa (nuvarande Kunskapscentrum för Sexualitet och Hälsa/KCSH) och Stockholms läns landstings regionala råd för hiv/STI-prevention. Här konkretiserades idén om att skapa ett kunskapsnätverk. 2016 blev kunskapsnätverket ett projekt hos Karolinska Institutet (KI), och under året anordnades informationsmöten, två temakvällar och en workshop. Efter att kunskapsnätverket blev en verksamhet hos PG 2017 har antalet möten, temakvällar och workshops ökat i antal och omfattning. Numera arbetar nätverket dessutom med evenemang, kampanjer och internationella samarbeten. Här kan du läsa mer om kunskapsnätverkets genomförda aktiviteter.

Vision
Kunskapsnätverket fungerar som en gemensam plattform för frågor som rör kvinnor och hiv samt bygger broar mellan målgrupp, vård och akademin. Vi utvecklar kunskapsnätverket med hjälp av den feedback som vi kontinuerligt får från kvinnorna som involverar sig i nätverkets aktiviteter. Vid planering av kunskapsnätverkets temakvällar arbetar projektgruppen utifrån följande dynamiska temalista. Den visar vilka teman som kvinnor som lever med hiv föreslagit att nätverket ska arbeta med:

Om du är en kvinna som lever med hiv får du gärna ta del av den anonyma enkät som vi har utvecklat, där du bland annat kan föreslå vad kunskapsnätverket ska jobba vidare med. Enkäten hittar du här. Om du är nyfiken på att läsa mer om verksamhetens uttalade mål, delmål och aktiviteter, kan du läsa mer på denna sida.

Finansiering
I dagsläget är det statsbidrag som fördelas genom Folkhälsomyndigheten som finansierar Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv. Kunskapsnätverket är ett eget delmål i Posithiva Gruppens verksamhet. Du kan läsa mer om Posithiva Gruppen här.

Kontakt
Om du har frågor om kunskapsnätverket, eller om du önskar komma i kontakt med projektgruppen, tveka inte att höra av dig till kunskapsnatverk@posithivagruppen.se eller 070-040 77 81.

Få kunskapsnätverkets allmänna nyhetsbrev

Nyhetsbrev för kvinnor som lever med hiv

Våra verksamheter