Om oss

Ung & Hiv är en grupp för personer mellan 18 och 30 år som lever med hiv. Till Ung & Hiv är du som lever med hiv, oavsett könsidentitet och sexuell läggning välkommen.

Gruppen träffas, pratar och hittar på aktiviteter tillsammans.

Ung & Hiv ska vara en trygg plats där du väljer själv hur öppen du vill vara. Det vi pratar om stannar i gruppen och man får till exempel inte ta bilder under aktiviteter utan att fråga om lov.

Alla aktiviteter är kostnadsfria och de flesta hålls i Stockholmsområdet men för dig som bor i andra delar av Sverige bekostas resor. Ibland anordnar vi flerdagarsaktviviteter, som kan hållas på olika platser i landet, och då ingår resor och boende för alla deltagare.

Verksamheten bedrivs av organisationerna Posithiva Gruppen och Noaks Ark Stockholm.

Har du frågor om verksamheten eller våra aktiviteter?
Maila info@unghiv.se

Få vårt nyhetsbrev


Ung & Hiv drivs av Posithiva Gruppen och Noaks Ark Stockholm

Våra verksamheter