Mentorsbanken

För dig som är 18-30 år och vill ha en mentor

Mentorsbanken är ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Posithiva Gruppen, Noaks Ark Stockholm och United Sisters (Fryshuset).

Syftet med Mentorsbanken är att öka välmåendet hos personer som lever med hiv 18 – 30 år genom kamratstöd. Det handlar om att få dela erfarenheter och upplevelser med en person i liknande situation. Mentorsbanken erbjuder ett förstärkt individuellt kamratstöd (peer-to-peerstöd) till personer som lever med hiv genom mentorer som tidigare deltagit i ett mentorsprogram anordnat av infektionsmottagning 2 på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Mentorerna, som själva är unga vuxna med hiv, får löpande handledning samt utbildning i olika samtalsmetoder som t.ex. MI (Motiverande samtal).

Människosynen och grundhållningen i Mentorsbanken är att varje människa bär på nycklarna till sin egen utveckling. Var och en är expert på sig själv och är den som kan finna sina utvecklingsvägar. Vi har inom oss de resurser och kunskaper som krävs för att en positiv livsutveckling ska ske.

 

Hur går det till?

När du anmäler dig försöker vi matcha dig med en passande mentor. Om ni verkar passa så kan ni ringas eller träffas på riktigt och prata. Hur många gånger ni träffas beror på dina behov och hur väl ni matchar.

Vill du få mer information om Mentorsprogrammet eller få en mentor? Kontakta oss på ung@posithivagruppen.se eller 073 515 68 53 så berättar vi mer.

Få vårt nyhetsbrev


Den sociala verksamheten för unga drivs av Posithiva Gruppen och Noaks Ark Stockholm

Våra verksamheter