Variabel kring könsidentitet läggs till i nationell hivstatistik

Posithiva Gruppen har vid flera tillfällen påtalat att transpersoner som lever med hiv behöver synliggöras i svensk hivstatistik (se tex. brevet vi publicerade i samband med transsynlighetsdagen 2020). Nu har nationella kvalitetsregistret InfCareHIV lagt till en variabel för könsidentitet i variabellistan som används vid insamling av uppgifter om personer som lever med hiv.

Överläkare och registerhållare för InfCareHIV, Tina Carlander, säger följande kring ändringen som gjorts:

”Bakgrunden till att vi tycker det är viktigt att få med könsidentitet i InfCareHIV handlar främst om synliggörande. Vi vet från andra länder att transpersoner med hiv kan vara mer sårbara, ha sämre behandlingsresultat och må sämre fysiskt och psykiskt jämfört med andra individer som lever med hiv […] Genom att nu lägga till detta i InfCareHIV hoppas vi få mer kunskap om det och på så sätt kunna arbeta för förbättrad vård för transpersoner med hiv”.

Posithiva Gruppen välkomnar detta första steg och kommer i fortsättningen följa upp huruvida personer som lever med hiv fått frågor kring könsidentitet vid årskontrollen samt hur insamlingen av uppgifter gått till i praktiken. Vi ser även fram emot att ta del av kommande sammanställningar där man på ett bättre sätt än tidigare kan ta del av data kring behandlingsresultat, fysisk och psykisk hälsa hos transpersoner som lever med hiv.

Vid frågor, kontakta transverksamhet@positivagruppen.se.

Läs mer om Posithiva Gruppens verksamhet för transpersoner.

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här