Aktuellt

Ny enkät om att leva med hiv under pandemin

Hur är det att leva med hiv under pandemin? Din röst är viktig! I samarbete med Posithiva Gruppen, Riksförbundet Noaks Ark och läkemedelsföretaget MSD genomför Kantar/SIFO en undersökning med syfte att få…

Läs mer

Sexualitet och hälsa hos unga som lever med hiv

Den 13 april anordnade Ung & Hiv, Posithiva Gruppens verksamhet för unga hivpositiva, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, ett seminarium om sexualitet och hälsa hos unga som lever med hiv Sverige idag.…

Läs mer

Del 2 av studie om attityder – vill du vara med?

Hur ser attityder till hiv och personer som lever med hiv ut bland homo- och bi- sexuella män idag? Posithiva Gruppen genomför med Noaks Ark Stockholm och Karolinska Institutet som…

Läs mer

Visste du att vi har verksamhet för transpersoner?

Idag 31 mars är det internationella transsynlighetsdagen, eller International Transgender Day of Visibility (TDoV). Visste du att Posithiva Gruppen har en egen verksamhet för transpersoner? Syftet med verksamheten är att…

Läs mer

Hiv och covidvaccin – rapport från frågestund 11 mars 2020

I mars anordnade Posithiva Gruppen, PG Väst, Noaks Ark och Posithiva Gruppen Norr en Posithiv Plattform online på temat leva med hiv och vaccin mot covid-19. På plats för att…

Läs mer

Internationella kvinnodagen 2021 – Kvinnor som lever med hiv berättar

Av de 8000 personer som lever med hiv i Sverige är 40 % kvinnor. I samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars 2021 uppmärksammar vi dessa kvinnor genom deras egna…

Läs mer

Informationsplikten – Ett år sedan tillkännagivandet

Den 4 mars är det ett år sedan riksdagen fattade beslut om att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att den ”bör se över om Smittskyddslagen fyller sin funktion när…

Läs mer

Merkostnadsersättning ersätter handikappersättning – vad innebär det?

En del personer som lever med hiv har haft vad som kallas handikappersättning. 2019 infördes vad som kallas merkostnadsersättning som på sikt ska ersätta handikappersättning. Under en tid har dessa…

Läs mer

Hiv och vaccin mot covid-19

Här hittar du ett faktablad om vad vaccination mot covid-19 kan innebära för personer som lever med hiv. Informationen kring coronaviruset och covid-19, och råden för hur man bör agera,…

Läs mer

Få Posithiva Nyheter till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här