Aktuellt

Hiv och covidvaccin – rapport från frågestund 11 mars 2020

I mars anordnade Posithiva Gruppen, PG Väst, Noaks Ark och Posithiva Gruppen Norr en Posithiv Plattform online på temat leva med hiv och vaccin mot covid-19. På plats för att…

Läs mer

Internationella kvinnodagen 2021 – Kvinnor som lever med hiv berättar

Av de 8000 personer som lever med hiv i Sverige är 40 % kvinnor. I samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars 2021 uppmärksammar vi dessa kvinnor genom deras egna…

Läs mer

Informationsplikten – Ett år sedan tillkännagivandet

Den 4 mars är det ett år sedan riksdagen fattade beslut om att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att den ”bör se över om Smittskyddslagen fyller sin funktion när…

Läs mer

Merkostnadsersättning ersätter handikappersättning – vad innebär det?

En del personer som lever med hiv har haft vad som kallas handikappersättning. 2019 infördes vad som kallas merkostnadsersättning som på sikt ska ersätta handikappersättning. Under en tid har dessa…

Läs mer

Hiv och vaccin mot covid-19

Här hittar du ett faktablad om vad vaccination mot covid-19 kan innebära för personer som lever med hiv. Informationen kring coronaviruset och covid-19, och råden för hur man bör agera,…

Läs mer

Enkät

Posithiva Gruppen har kontaktat landets regioner i syfte att kartlägga hur ansvarsfördelningen ser ut gällande undersökning, vård och förskrivning av läkemedel inom hivvården respektive primärvården/övriga specialistvården. Nu lanserar vi en…

Läs mer

Ny tillförordnad ordförande

Vid ett extra styrelsemöte den 7 januari beslutade de närvarande att avsätta sittande ordföranden och istället tillsätta Sakarias Johansson som tillförordnad ordförande. Anledningen till det extra styrelsemötet är att det…

Läs mer

World AIDS Day

38 miljoner människor lever med hiv runt om i världen. Det innebär 38 miljoner unika erfarenheter och berättelser. Med anledning av World AIDS Day 1 december delar vi tio personers…

Läs mer

Rapport från Kvinnor och hiv 2020

Fredagen den 16 oktober arrangerade Posithiva Gruppens Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv och KvinnoCirkeln Sverige onlinekonferensen Kvinnor och hiv 2020. Nu finns en rapport ute som sammanfattar konferensens…

Läs mer

Få Posithiva Nyheter till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här