HPV och anal- och livmoderhalscancer – så kan de förebyggas

Illustration av celler och virus.

Personer som lever med hiv har en förhöjd risk att få HPV-relaterad cancer, som analcancer och livmoderhalscancer. HPV står för humant papillomvirus, och är ett sexuellt överförbart virus. De flesta människor får en eller flera olika typer av viruset någon gång i livet. Vissa HPV-stammar leder till cellförändringar i slemhinnor, som i förlängningen kan leda till cancer. Både HPV och cancer orsakad av HPV kan förebyggas.

Analcancer
Att screena för och behandla cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer är redan en etablerad rutin i många länder, inklusive Sverige. Studien ANCHOR, ledd av forskare vid University of California San Francisco har visat att screening för, och behandling av, förstadier till analcancer också kan förebygga att cancer utvecklas. Posithiva Gruppen hoppas att en ny rutin för screening för att analcancer kommer att etableras inom vården i Sverige. Fram till dess kan man dock själv lyfta screening med sin läkare.

I en artikel på The Body ger läkaren och forskaren Joel Palefsky, som lett ANCHOR-studien, tips på vad du som lever med hiv kan göra själv för att förebygga analcancer. Hans råd är bland annat att

  • be din läkare om en rektalundersökning. Genom att känna med fingret kan läkaren hitta förändringar i form av knutar eller klumpar som kan tyda på cancer. Om förändringar hittas kan läkaren remittera dig vidare till en specialist.
  • minska eller, helst, sluta röka. Rökning är en riskfaktor för cancer, oavsett hivstatus, men man har sett att personer som lever med hiv påverkas än mer negativt. Be vårdgivare om hjälp för att dra ned på eller sluta röka.
  • om du är 26 år eller yngre, vaccinera dig mot HPV om du har möjlighet. De flesta människor exponeras för HPV så snart de ev börjar ha sex, men oavsett ålder eller sexuell historia, kan det vara värt att ta upp HPV-vaccination med sin läkare.

Livmoderhalscancer
I Sverige kallas alla med kvinnligt personnummer mellan 23 och 49 år till cellprovtagning vart femte år och alla mellan 50 och 64 år vart sjunde år. Det är gratis och frivilligt att ta cellprov. Om du har livmoder, men inte ett kvinnligt personnummer behöver du själv boka tid för cellprovtagning. Det är viktigt att gå på cellprovtagning för att i tid upptäcka cellförändringar som kan leda till cancer. Om man vid provtagningen ser cellförändringar följs dessa upp och om de inte försvinner av sig själva tas de bort.

HPV-vaccination till personer som lever med hiv
I augusti 2023 meddelade regeringen att man gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att:

”utreda behov och kostnader för att erbjuda vaccination mot humant papillomvirus (HPV) till de pojkar och män som inte erbjudits vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet. Myndigheten ska också utreda behov och kostnad för ett särskilt erbjudande om vaccination mot HPV till män som har sex med män (MSM) transpersoner och personer som lever med hiv.”

Folkhälsomyndigheten ska redovisa uppdraget senast den 1 juni 2024.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

– Preventiva åtgärder för att förebygga cancer kommer alltid vara mer effektivt än behandling. Att alla barn i årskurs fem, och kvinnor födda mellan 1994–1999, erbjuds vaccination mot HPV är därmed en mycket viktig insats i det preventiva arbetet mot cancer. Vi vill nu utreda om det finns behov av att även erbjuda vaccination till pojkar och män som inte erbjudits vaccination i skolan, och om det finns behov av ett särskilt vaccinationserbjudande till män som har sex med män, transpersoner och personer som lever med hiv.

Det sa sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i samband med att regeringen gick ut med att man nu utreder frågan.

Region Stockholm har fattat beslut om att från och med 2024 erbjuda män och transpersoner som lever med hiv gratis HPV-vaccination. Det är ett steg i rätt riktning, men Posithiva Gruppen vill att vaccin erbjuds personer som lever med hiv i alla delar av landet, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Tillsammans med Sexperterna, RFSL Stockholm, RFSL Ungdom, RFSU, RFSU Stockholm, Hiv-Sverige, riksförbundet Noaks Ark och Noaks Ark Stockholm verkar vi för att gratis vaccination ska erbjudas alla som löper högre risk att få HPV-relaterad cancer.

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här