Låg kunskap om hiv och smittfri hiv i befolkningen

En ny undersökning av Kantar Sifo visar att det finns stora brister i den svenska befolkningens kunskaper om hiv. Hela 82% saknar kunskap om att hiv inte kan överföras från personer som har en välinställd behandling. Mer än en tredjedel (37%) känner sig osäkra eller tror att det finns en risk för att hiv kan överföras från en välbehandlad person vid hudkontakt. Detta trots att hiv aldrig kan överföras vid hudkontakt, varken från en behandlad eller obehandlad person. Lägst är kunskapen bland unga. 18% av svenskar 18–25 år omedvetna om att de kan få hiv vid oskyddat sex.

“Okunskapen bland unga visar hur tyst det varit kring hiv de senaste årtiondena. Här har inte minst skolorna en jätteviktig uppgift. Att unga har kunskap om hiv är viktigt både för dem själva och för att minska stigmat kring hiv”, säger Daniel Suarez, verksamhetschef Posithiva Gruppen.

Även bland vårdpersonal brister kunskapen om hiv. 2 av 3 i undersökningen som är eller har varit yrkesverksamma inom sjukvården är osäkra eller vet ej om hiv kan överföras från personer som har en välinställd hivbehandling. Detta trots att 98% av respondenterna i denna grupp säger sig känna till hiv mycket eller ganska väl.  Okunskapen och stigmat i samhället gör att många av de svenskar som lever med hiv drar sig för att berätta om sin diagnos. Oro för omgivningens fördomar och förutfattade meningar leder till tystnad.

”Vi inom vården måste fortsätta sprida kunskap till våra kollegor om välbehandlad och därmed smittfri hiv. Det är viktigt att det finns gedigen kunskap om vad välbehandlad hiv innebär för smittsamhet och livslängd. Verksamma inom hälso- och sjukvården måste till exempel känna till att både informationsplikten och blodsmittemärkningen i journalen har slopats”, säger Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi och överläkare i infektionssjukdomar på Karolinska Institutet och Venhälsan, Södersjukhuset.

Läs undersökningsrapporten här! (Öppnas som PDF.)

Om undersökningen
Totalt har 1001 intervjuer genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av GSK och Posithiva Gruppen. Resultatet kan jämföras med undersökningar från 2020, 2021 och 2022.
Svaren samlades in med kvoter på kön, ålder och region med syfte att spegla den svenska allmänheten. Datainsamlingen skedde mellan den 31 oktober -7 november 2023 genom Kantar Sifos riksrepresentativa panel.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Suarez
Verksamhetschef, Posithiva Gruppen
072-011 08 08
daniel.suarez@posithivagruppen.se 

Petra Eurenius
Pressansvarig

0709-186562
petra.eurenius@kingstreetpr.se

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här