Posithiv Empowerment – En ny nationell konferens för personer som lever med hiv!

Flygfoto över Djurönäset på sommaren. Skogklädda öar omgivna av vatten.

Posithiv Empowerment är en konferens där personer som lever med hiv från hela Sverige får chansen att mötas, dela erfarenheter och stödja varandra. Konferensen erbjuder en unik möjlighet att träffa andra personer som lever med hiv och delta i meningsfulla diskussioner, workshoppar och aktiviteter där vi stärker vår gemenskap och utbyter värdefull kunskap.

Konferensen är ett samarbete mellan organisationerna Posithiva Gruppen, Posithiva Gruppen Norr, PG Syd, PG Väst och Hiv-Sverige.

I konferensen ingår:

 • Workshoppar om att leva med och hantera hiv i vardagen.
 • Diskussioner om viktiga ämnen såsom stigma, tillgång till vård och socialt stöd.
 • Möjligheter att nätverka och skapa vänskapsband som sträcker sig över hela landet.
 • Avkoppling i spa och naturrik miljö.

Öppen för alla som lever med hiv i Sverige.

Intresseanmälan är nu stängd.

 • Antalet platser på konferensen är begränsat. Formuläret för intresseanmälan stänger söndag 12 maj. Senast den 15 maj kommer du att få veta om du har fått en plats.
 • Konferensen är kostnadsfri. Resor och logi ingår.
 • Om du har frågor, skicka ett mejl till anmalan@posithivagruppen.se eller ring 08 – 720 19 60.

————

A new national conference for people living with HIV!

Posithiv Empowerment is a conference where people living with HIV from all over Sweden get the chance to meet, share experiences, and support each other. The conference will provide a unique opportunity to connect with other people living with HIV and participate in meaningful discussions, workshops, and activities where we strengthen our community and exchange valuable knowledge.

The conference is a joint arrangement between the organisations Posithiva Gruppen, Posithiva Gruppen Norr, Positiva Gruppen Syd, Positiva Gruppen Väst, and HIV-Sweden.

The conference includes:

 • Workshops on living with and managing HIV in daily life.
 • Discussions on important topics such as stigma, access to care, and social support.
 • Opportunities to network and forge friendships that span the country.
 • Relaxation time in the spa and natural surroundings.

Open to people living with HIV in Sweden.

The interest form is now closed.

 • Please note that there is a limited number of seats available for this conference. The expression of interest form closes on Sunday 12 May. You will be informed by 15 May whether you have been allocated a place at the conference.
 • This event is open to people living with HIV in Sweden and is free of charge. Travel and accommodation are included.
 • If you have any questions, please email anmalan@posithivagruppen.se or call 08 – 720 19 60.

 

Hiv-Sverige, PG Syd, Posithiva Gruppen, PG Väst och Posithiva Gruppen Norr.

Adress

Djurönäset Konferens & Hotell, Seregårdsvägen 1
139 73 Djurhamn

” alt=”Google” />

Se fler kommande aktiviteter

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här