Transsynlighetsdagen (TDoV) 2023

Idag 31 mars är det internationella transsynlighetsdagen, eller International Transgender Day of Visibility (TDoV) Hur ser det ut med inkluderingen av transpersoner i arbetet med den nya hivstrategin?

Transpersoner är överrepresenterade bland personer som lever med hiv. 19,9 procent av alla transkvinnor och 2,56 procent av alla transmän lever med hiv, enligt en global studie från 2021 (Stutterheim m.fl.). Studien visar dessutom att transkvinnor har 66 gånger högre sannolikhet att få hiv än andra personer, medan transmän har 6,8 gånger högre sannolikhet.

Posithiva Gruppen vill med anledning av årets transsynlighetsdag passa på att lyfta rapporten ”Increasing Trans Inclusion in HIV/AIDS National Strategic Planning” som amfAR (American Foundation for AIDS Research) och GATE (Global Action for Trans Equality) publicerade innan årsskiftet. Rapporten handlar om ökad inkludering av transpersoner i nationell strategisk planering kring hiv och aids. Författarna drar bland annat följande slutsatser:

  • Det finns ett akut behov av bättre data om hiv bland transpersoner, och myndigheter måste investera i system för datainsamling som involverar transcommunityn.
  • Nationella strategiska planer måste adressera strukturella hinder för vård för transpersoner, exempelvis relaterade till stigma och bemötande i vården.
  • Transpersoners röster måste centreras i den strategiska planeringen, och transledda organisationer måste ges möjlighet till långsiktigt ekonomiskt stöd.

GATE och amfAR skriver att insatser för att uppnå globala mål kring hiv kommer att misslyckas om man inte på lämpliga sätt lyfter transpersoner i hivarbetet. De uppmanar regeringar och myndigheter att främja inkludering av transpersoner i det hivstrategiska arbetet genom att aktivt och kontinuerligt konsultera transcommunityn om insatser som berör transpersoner.

Vi hoppas att de aktörer som just nu arbetar med framtagandet av en uppdaterad hivstrategi i Sverige tar med sig lärdomarna och rekommendationerna som lyfts i rapporten.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla transpersoner som är aktiva i Posithiva Gruppen och som inom organisationen eller på andra sätt bidrar till att synliggöra och förbättra förutsättningarna för transpersoner som lever med hiv i Sverige.

Klicka här för att läsa rapporten.

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här