Vet du din hivstatus?

Vad är din hivstatus?

Att veta sin hivstatus är viktigt av flera anledningar. Om du har hiv är det bättre för dig ju tidigare behandlingen kommer igång, då minimeras påverkan på immunförsvaret.

Dessutom riskerar du inte att hiv överförs till någon annan för att du är omedveten om din status.

Om du testar dig, och det visar sig att du har hiv finns det idag väldigt effektiv behandling. Du kan fortsätta leva och ha sex som vanligt utan att hiv överförs till andra. I Sverige är hivbehandling kostnadsfri.

Hur och var kan man testa sig?

Ett hivtest är alltid gratis. Du kan testa dig på en vårdcentral, infektionsmottagning, ungdomsmottagning eller en sex- och samlevnadsmottagning. Andra aktörer som erbjuder hivtest är Noaks Ark och RFSL.

Det finns två typer av hivtest, ett med snabbsvar där ett blodprov tas i fingret och du får svar efter cirka 15 minuter. Annars tas ett prov i armvecket, som skickas iväg till laboratorium och du får svar inom en vecka. Ett hivtest visar om du i ditt blod har antikroppar mot hiv eller inte.

Våra verksamheter