IVF: en ny möjlighet för ofrivilligt barnlösa hivpositiva kvinnor i Sverige

Gravid mage

[Informationen i denna artikel har uppdaterats sedan den publicerades 2018. Läs mer om vad som gäller för IVF-studien här och här (uppdaterad oktober 2021)]. 

Ett nytt forskningsprojekt i Stockholm kan öppna för att ofrivilligt barnlösa kvinnor som lever med hiv i Sverige äntligen kan få tillgång till den assisterade befruktningsmetoden IVF, också kallat provrörsbefruktning.

Nyligen publicerade mottagningen Reproduktionsmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge en patientinformation vid namn ”Assisterad befruktning för hiv-positiva kvinnor och män”. IVF (In Vitro-Fertilisering), eller provrörsbefruktning, är en form av assisterad befruktning. Sådan behandling har sedan många år tillbaka varit tillgänglig för hivpositiva kvinnor i Danmark, men inte i Sverige.

Nu vill dock Reproduktionsmedicin vid Karolinska Huddinge i Stockholm erbjuda IVF-behandling för hivpositiva kvinnor genom ett forskningsprojekt. Forskningsprojektet fick avslag hos Centrala etikprovningsnämnden i mars 2017, men i maj månad samma år blev projektet godkänt. Nu i början av 2018 har Reproduktionsmedicin gått ut med förfrågan om deltagande i projektet. Reproduktionsmedicin vid Karolinska Huddinge är den första och enda enhet i Sverige som erbjuder IVF för kvinnor som lever med hiv.

Vem kan vara med?
Forskningsprojektet vänder sig till (heterosexuella och lesbiska) par där kvinnan som vill bära barnet är hivpositiv och välbehandlad. Att vara välbehandlat innebär att man har låga eller omätbara virusnivåer. Kvinnan som ska bära barnet måste också vara i fertil ålder.

Infektionsläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset bedömer vilka patienter som är aktuella för behandling. Sedan befruktas kvinnans ägg via mikroinjektion av spermier enligt vanliga rutiner vid Reproduktionsmedicin. Kvinnor som blir gravida genom projektet kommer sedan att följas upp enligt de rutiner som gäller för alla hivpositiva gravida kvinnor. MVC-kontroller sker på Specialistmödravården vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

För mer information om deltagande i forskningsprojektet kan man ringa till Reproduktionsmedicin på nummer 08 585 875 06. Övriga kontaktuppgifter till de som ansvarar för projektet hittar du i patientinformationen.

Du kan lära mer om graviditet, assisterad befruktning och mödrahälsovård för hivpositiva kvinnor i denna video som Riksförbundet Noaks Ark nyligen tagit fram. Du kan också läsa mer om hivpositiva kvinnors rätt till mödrahälsovård och förlossningsvård på Kunskapsnätverkets egna informationssida ”Dina Rättigheter”.

Kampanjbild från Posithiva Gruppen, www.smittfri.se

Källor: Centrala Etikprövningsnämnden, Karolinska Universitetssjukhuset, Riksförbundet Noaks Ark. Rubrikbild av Arteida MjESHTRIUnsplash.

Bildresultat för venus symbol

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här