Feedback och frukost med kunskapsnätverkets referensgrupp

Gruppbild

Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv har en referensgrupp som består av experter på olika områden såsom vård, politisk påverkan och kommunikation. I augusti hade referensgruppen sitt andra möte.

Tanken med att ha en referensgrupp är att projektgruppen ska få feedback på de aktiviteter och informationsinsatser som planeras för Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv. På det sättet hoppas projektgruppen öka kvaliteten på aktiviteterna samt säkra att informationen som ges är den senast uppdaterade. I projektgruppen år 2017 sitter fem experter: Anna Brenning (kurator på infektionsmottagning 2), Gun Malmlöf (kurator på Venhälsan), Marta Hansson Bocangel (barnmorska på Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa), Suzann Larsdotter (socionom och sexolog hos RFSU) och Gabriella Ahlström (författare och moderator). Tisdagen den 29 augusti hade referensgruppen och projektgruppen ett produktivt möte.

På mötet presenterade projektgruppen bland annat kunskapsnätverkets nya hemsida och fick feedback på den. Vi samtalade också kring hur information om projektet kan nå ut till alla i målgruppen, kring olika former för aktivitet (alternativ till föreläsningar) samt kring politisk påverkan. Referensgruppen hade också goda förslag till potentiella föreläsare och samarbetsaktörer.

Referensgruppen är tillsammans med projektgruppen och målgruppen vitala aktörer för kunskapsnätverkets framgång och utveckling. Projektgruppen tar med sig all den goda feedback som gavs, och hoppas omsätta den i praktik i tiden som kommer.

 

Bildresultat för venus symbol

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här