Lyckad workshop kring kunskapsnätverkets hemsida

Föreläsare

Tisdagen den 17 augusti 2017 deltog fem kvinnor samt projektgruppen i en workshop kring information, kunskap och utveckling av kunskapsnätverkets hemsida.

Projektgruppen började med att berätta lite om vad Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv är, samt vilka roller Inger, Paula och Johanne har. Vi önskar att alla kvinnor som lever med hiv känner att de kan bidra med information och feedback på arbetet som görs i nätverket, och vi uppmanar alla till att aktivt engagera sig i nätverkets aktiviteter och på hemsidan.

Gemensamma och olika källor
För att ta reda på vilka informationskällor kvinnorna som deltog på workshopen använder sig av i dag, genomförde vi två övningar: ”River of learning” och ”Body mapping”. I den första övningen illustrerade vi situationer i livet där man har tagit till sig kunskap om hiv. När? Hur? Vad? Under övningen identifierade vi att några källor till kunskap om hiv är gemensamma, medan andra är olika. Några källor ger god och korrekt information, medan andra källor ger felaktig information. Ett urval av de informationskällor som kvinnorna nämnde var:

 • vänner/bekanta
 • TV (dock ofta skrämselpropaganda om aids)
 • personligt engagemang i organisationer och grupper (både i Sverige och utomlands)
 • rykten i lokalsamhället eller bland grannar
 • kontakt med läkare/vården eller infektionsmottagningen
 • sexualkunskap i skolan (dock ofta med fokus på aids)
 • utbildning inom vården
 • att googla på olika sidor om hiv, bland annat smittfri.se
 • deltagande på konferenser och nätverk
 • informations- och testningskampanjer på universitet och liknande

Vilka källor till information har du använt för att öka din kunskap om hiv? Vilka källor tycker du är goda, och vilka är dåliga?

Sökandet efter svar
Den andra övningen genomfördes i grupper. Deltagarna identifierade vilka frågor kring hiv som de redan har svar på, samt vilka de saknar svar på. Bland andra saknas svar på följande frågor:

 • Vilka sammanhang finns mellan hiv och klimakteriet?
 • Kommer hivpositiva kvinnor tidigare in i klimakteriet?
 • Påverkar hiv hjärnan?
 • Kan hivmediciner påverka benen?

Vi i projektgruppen tar med oss frågorna vidare och hoppas hitta goda svar genom kontakt med experter på området. Så snart vi hittar svar, kommer vi publicera dessa på hemsidan eller att arbeta med dem genom framtida temakvällar och aktiviteter.

Har du svar på några av frågorna? Vilka källor finns det? Vilka andra frågor har du kring kvinnor, hiv och kropp? Maila gärna in till oss, så att vi kan hitta svar på våra frågor tillsammans.

Nya teman och kommentarer
Innan vi avslutade workshopen visades den opublicerade hemsidan till gruppen. Projektgruppen bad deltagarna om att reflektera kring vad de gillade eller inte gillade, vad de saknade, och om det var något som var svårt att förstå. Projektgruppen fick mycket god feedback på utformning och navigering på hemsidan. En kvinna saknade temat ”prata om hiv med barn” eller ”mamma med hiv”, och projektgruppen kommer ta med sig temat i det vidare arbetet. Andra kvinnor efterfrågade information på fler språk än svenska och engelska, och det är något som projektgruppen skulle vilja satsa på i framtiden.

Vilka teman saknar du på hemsidan? Vilka språk borde vi fokusera på? Ge oss gärna feedback vid att besvara vår enkät.

Några av kvinnorna som deltog på tisdagens workshop bestämde sig även för att dela sina personliga berättelser via hemsidan, och det är projektgruppen mycket tacksamma för! Här kan du läsa kunskapsnätverkets intervjuer med olika kvinnor som lever med hiv. Vill du också bli intervjuad? Då kan du mer än gärna maila oss, så avtalar vi en tid.

Projektgruppen ger ett stort TACK till alla som deltog på workshopen. Vi ser fram emot det vidare samarbetet kring Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv!

Bildresultat för venus symbol

 

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här