Månad: augusti 2022

International Workshop on HIV & Aging 13–14 oktober 2022

Välkommen till en workshop med ledande forskare inom området hiv och åldrande! Workshoppen vänder sig till forskare, vårdpersonal, communitymedlemmar och representanter för organisationer. Den är ett forum för att ta del av ny forskning och för tvärvetenskapligt utbyte med målet att förbättra vården för personer som åldras med hiv.
Registera dig via https://bit.ly/3QxpaEH
Hiv och åldrande är ett av Posithiva Gruppens prioriterade områden och vi är därför icke-finansiell sponsor (”endorser”) av workshoppen arrangerad av Academic Medical Education.
Troligtvis kommer mer än 70 % av alla som lever med hiv i Europa att vara över 50 år 2030. Det innebär att fler och fler behöver olika typer av vård och omsorg. I det behöver vården ha djupare förståelse för relationen mellan åldrande, hiv och samsjuklighet.

Apkoppor och covid-19 – Fortsätt skydda dig själv och andra

Det är viktigt att vi fortsätter visa hänsyn och vara försiktiga eftersom det rapporteras fler och fler fall av apkoppor bland män som har sex med män. Dessutom sker en ökning av covid-19 i samhället. Vi vill att alla ska känna sig välkomna i lokalen, men ber dig att stanna hemma vid symtom.

Läs mer om apkoppor på www.folkhalsomyndigheten.se/faq-apkoppor 

Läs vårt informationsblad för föreningslokalen.

Posithiva Gruppen på Stockholm Pride 2022

.

.

.

Missade du oss på Stockholm Pride?
Se höjdpunkter från veckan! Här nedan hittar du även våra seminarier från Pride House upplagda i sin helhet.

.

.

.