Månad: december 2023

Rapport från AIDSImpact 2023

I juni samlades hundratals forskare, kliniker, beslutsfattare och aktivister från hela världen i Stockholm för konferensen AIDSImpact 2023. Posithiva Gruppen stod som lokal arrangör av konferensen som fokuserar på beteendevetenskapliga, psykosociala och samhälleliga frågor relaterade till hivprevention, hivbehandling och hivvård.

Vi har nu publicerat en konferensrapport som täcker de ämnen som ligger inom ramen för Posithiva Gruppens arbete. Bläddra i den här nedan eller öppna och ladda ner den som PDF.

HPV och anal- och livmoderhalscancer – så kan de förebyggas

Personer som lever med hiv har en förhöjd risk att få HPV-relaterad cancer, som analcancer och livmoderhalscancer. HPV står för humant papillomvirus, och är ett sexuellt överförbart virus. De flesta människor får en eller flera olika typer av viruset någon gång i livet. Vissa HPV-stammar leder till cellförändringar i slemhinnor, som i förlängningen kan leda till cancer. Både HPV och cancer orsakad av HPV kan förebyggas.

Analcancer
Att screena för och behandla cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer är redan en etablerad rutin i många länder, inklusive Sverige. Studien ANCHOR, ledd av forskare vid University of California San Francisco har visat att screening för, och behandling av, förstadier till analcancer också kan förebygga att cancer utvecklas. Posithiva Gruppen hoppas att en ny rutin för screening för att analcancer kommer att etableras inom vården i Sverige. Fram till dess kan man dock själv lyfta screening med sin läkare.

I en artikel på The Body ger läkaren och forskaren Joel Palefsky, som lett ANCHOR-studien, tips på vad du som lever med hiv kan göra själv för att förebygga analcancer. Hans råd är bland annat att

  • be din läkare om en rektalundersökning. Genom att känna med fingret kan läkaren hitta förändringar i form av knutar eller klumpar som kan tyda på cancer. Om förändringar hittas kan läkaren remittera dig vidare till en specialist.
  • minska eller, helst, sluta röka. Rökning är en riskfaktor för cancer, oavsett hivstatus, men man har sett att personer som lever med hiv påverkas än mer negativt. Be vårdgivare om hjälp för att dra ned på eller sluta röka.
  • om du är 26 år eller yngre, vaccinera dig mot HPV om du har möjlighet. De flesta människor exponeras för HPV så snart de ev börjar ha sex, men oavsett ålder eller sexuell historia, kan det vara värt att ta upp HPV-vaccination med sin läkare.

Livmoderhalscancer
I Sverige kallas alla med kvinnligt personnummer mellan 23 och 49 år till cellprovtagning vart femte år och alla mellan 50 och 64 år vart sjunde år. Det är gratis och frivilligt att ta cellprov. Om du har livmoder, men inte ett kvinnligt personnummer behöver du själv boka tid för cellprovtagning. Det är viktigt att gå på cellprovtagning för att i tid upptäcka cellförändringar som kan leda till cancer. Om man vid provtagningen ser cellförändringar följs dessa upp och om de inte försvinner av sig själva tas de bort.

HPV-vaccination till personer som lever med hiv
I augusti 2023 meddelade regeringen att man gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att:

”utreda behov och kostnader för att erbjuda vaccination mot humant papillomvirus (HPV) till de pojkar och män som inte erbjudits vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet. Myndigheten ska också utreda behov och kostnad för ett särskilt erbjudande om vaccination mot HPV till män som har sex med män (MSM) transpersoner och personer som lever med hiv.”

Folkhälsomyndigheten ska redovisa uppdraget senast den 1 juni 2024.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

– Preventiva åtgärder för att förebygga cancer kommer alltid vara mer effektivt än behandling. Att alla barn i årskurs fem, och kvinnor födda mellan 1994–1999, erbjuds vaccination mot HPV är därmed en mycket viktig insats i det preventiva arbetet mot cancer. Vi vill nu utreda om det finns behov av att även erbjuda vaccination till pojkar och män som inte erbjudits vaccination i skolan, och om det finns behov av ett särskilt vaccinationserbjudande till män som har sex med män, transpersoner och personer som lever med hiv.

Det sa sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i samband med att regeringen gick ut med att man nu utreder frågan.

Region Stockholm har fattat beslut om att från och med 2024 erbjuda män och transpersoner som lever med hiv gratis HPV-vaccination. Det är ett steg i rätt riktning, men Posithiva Gruppen vill att vaccin erbjuds personer som lever med hiv i alla delar av landet, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Tillsammans med Sexperterna, RFSL Stockholm, RFSL Ungdom, RFSU, RFSU Stockholm, Hiv-Sverige, riksförbundet Noaks Ark och Noaks Ark Stockholm verkar vi för att gratis vaccination ska erbjudas alla som löper högre risk att få HPV-relaterad cancer.

Låg kunskap om hiv och smittfri hiv i befolkningen

En ny undersökning av Kantar Sifo visar att det finns stora brister i den svenska befolkningens kunskaper om hiv. Hela 82% saknar kunskap om att hiv inte kan överföras från personer som har en välinställd behandling. Mer än en tredjedel (37%) känner sig osäkra eller tror att det finns en risk för att hiv kan överföras från en välbehandlad person vid hudkontakt. Detta trots att hiv aldrig kan överföras vid hudkontakt, varken från en behandlad eller obehandlad person. Lägst är kunskapen bland unga. 18% av svenskar 18–25 år omedvetna om att de kan få hiv vid oskyddat sex.

“Okunskapen bland unga visar hur tyst det varit kring hiv de senaste årtiondena. Här har inte minst skolorna en jätteviktig uppgift. Att unga har kunskap om hiv är viktigt både för dem själva och för att minska stigmat kring hiv”, säger Daniel Suarez, verksamhetschef Posithiva Gruppen.

Även bland vårdpersonal brister kunskapen om hiv. 2 av 3 i undersökningen som är eller har varit yrkesverksamma inom sjukvården är osäkra eller vet ej om hiv kan överföras från personer som har en välinställd hivbehandling. Detta trots att 98% av respondenterna i denna grupp säger sig känna till hiv mycket eller ganska väl.  Okunskapen och stigmat i samhället gör att många av de svenskar som lever med hiv drar sig för att berätta om sin diagnos. Oro för omgivningens fördomar och förutfattade meningar leder till tystnad.

”Vi inom vården måste fortsätta sprida kunskap till våra kollegor om välbehandlad och därmed smittfri hiv. Det är viktigt att det finns gedigen kunskap om vad välbehandlad hiv innebär för smittsamhet och livslängd. Verksamma inom hälso- och sjukvården måste till exempel känna till att både informationsplikten och blodsmittemärkningen i journalen har slopats”, säger Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi och överläkare i infektionssjukdomar på Karolinska Institutet och Venhälsan, Södersjukhuset.

Läs undersökningsrapporten här! (Öppnas som PDF.)

Om undersökningen
Totalt har 1001 intervjuer genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av GSK och Posithiva Gruppen. Resultatet kan jämföras med undersökningar från 2020, 2021 och 2022.
Svaren samlades in med kvoter på kön, ålder och region med syfte att spegla den svenska allmänheten. Datainsamlingen skedde mellan den 31 oktober -7 november 2023 genom Kantar Sifos riksrepresentativa panel.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Suarez
Verksamhetschef, Posithiva Gruppen
072-011 08 08
daniel.suarez@posithivagruppen.se 

Petra Eurenius
Pressansvarig

0709-186562
petra.eurenius@kingstreetpr.se

Ny podd om livet med hiv

Idag, på World AIDS Day, lanserar Posithiva Gruppen podden Livet med hiv. I podden kommer vi i ett flertal avsnitt att djupdyka i olika perspektiv på att leva med hiv i Sverige idag. I det första avsnittet fokuserar vi på hiv och åldrade och vi möter Inger Forsgren, aktivisten som själv lever med hiv sedan mitten på 80-talet och Göran Bratt, pensionerad läkare och hivexpert. Vi pratar bland annat om att vara den första generationen att åldras med hiv och om vikten av ett gott bemötande inom vård och omsorg.

Lyssna på avsnittet: https://spoti.fi/3T6017D

Har du tips på något ämne som vi borde ta upp i podden? Hör av dig till info@posithivagruppen.se!

Podden produceras av Posithiva Gruppen i samarbete med Gilead Sciences.

 

 

Hälften av alla som lever med hiv i Sverige är idag över 50 år. Dagens hivmediciner är så effektiva att hiv gått från dödsdom till kronisk sjukdom. Personer som lever med hiv åldras som alla andra. Men stigmat finns kvar.

På World AIDS Day i år belyser Posithiva Gruppen därför att bli äldre med hiv. I vår sprillans nya podd Livet med hiv pratar vi med Inger Forsgren, aktivisten som själv lever med hiv sedan mitten på 80-talet och Göran Bratt, pensionerad läkare och hivexpert. Vi pratar bland annat om att vara den första generationen att åldras med hiv och om vikten av ett gott bemötande inom vård och omsorg.

För idag är det svåraste för många som lever med hiv inte sjukdomen i sig, utan andras fördomar och det stigma som fortfarande omger hiv. Gamla föreställningar lever kvar och okunskapen är stor, även bland vårdpersonal. Precis som andra behöver personer som lever med hiv vård och omsorg i högre grad ju äldre man blir. Men oron över hur man ska bli bemött är en faktor som försämrar ens livskvalitet och i värsta fall leder till att man undviker att söka vård.

Hiv inget hinder för ett aktivt liv
Hivbehandlingen gör att virusnivåerna i blodet blir omätbara och att man lever har smittfri hiv. Personer som lever med hiv jobbar, skaffar barn, har relationer, tränar och lever som alla andra. Ophelia, 59 och Inger, 68 lever aktiva liv och har stora drömmar och planer – där hiv inte är ett hinder. Ophelias dröm är att vandra i varje världsdel och Inger satsar på att springa långlopp. Läs deras berättelser på https://posithivagruppen.se/op… och https://posithivagruppen.se/in…

World AIDS Day 1 december
Idag är det World AIDS Day, eller Världsaidsdagen – en internationell minnesdag för alla som dött i aids. Det är också en dag för att uppmärksamma och visa stöd för alla som lever med hiv idag.