Månad: februari 2023

Årsmötesdag 2023

Varmt välkommen till Posithiva Gruppens ordinarie årsmöte! Var med och påverka verksamheten och möt andra medlemmar.

25 mars kl 15.00
Clarion Hotell Stockholm

Årsmötet kommer att behandla en proposition om stadgeändring.

Efter årsmötet bjuds det på middag.
För dig som bor utanför Stockholms län kan resor samt boende bekostas.

Anmäl dig här!

 

Samtliga ordinarie medlemmar har rösträtt samt närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt vid årsmötet. Hivpositiva män som har sex med män har rätt till ordinarie medlemskap i Posithiva Gruppen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 4 mars 2023. Dessa mailas till styrelsen@posithivagruppen.se, alternativt postas eller lämnas till kansliet.

 

Årsmöteshandlingar:

Förslag till dagordning 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Årsredovisning 2022
Revisionsberättelse 2022
Styrelsens förslag till stadgeändring
Styrelsens förslag till arvode verksamhetsåret 2023:24
Styrelsens förslag till hedersmedlem

Nytt nummer av Posithiva Nyheter!

Nu finns 2023 års första Posithiva Nyheter ute och i det här numret ligger fokus bland annat på åldrande med hiv. I en artikel hittar du de senaste forskningsrönen kring vad hiv innebär för kognitiv funktion och nervsystemet när man blir äldre. Du kan även läsa om en svensk studie som undersöker om personer som lever med hiv åldras snabbare än andra.
Dessutom möter vi Mohammed som fick sin hivdiagnos som 19-åring och som bestämt sig för att vara en ambassadör som banar väg för att fler ska kunna vara öppna med sin hiv.

Till minne av Carl-Gustaf ”Cege” Hedén

Med sorg har vi tagit emot beskedet att Carl-Gustaf ”Cege” Hedén gått bort. Från början av 1990-talet kämpade han mot diskriminering och stigmatisering av personer som lever med hiv, inte minst som engagerad i och ordförande för Posithiva Gruppen. Han var tidigt öppen med sin hivstatus – något som fick andra att våga följa efter. Han stred även för att informationsplikten för hivpositiva skulle slopas, och han gjorde det i en tid när den frågan var oerhört kontroversiell. Vi kommer alltid minnas Carl-Gustaf ”Cege” Hedéns starka drivkraft och vara tacksamma över att han stod på barrikaderna för oss som lever med hiv.

Roger Larsson, ordförande