Årsmötesdag 2023

Varmt välkommen till Posithiva Gruppens ordinarie årsmöte! Var med och påverka verksamheten och möt andra medlemmar.

25 mars kl 15.00
Clarion Hotell Stockholm

Årsmötet kommer att behandla en proposition om stadgeändring.

Efter årsmötet bjuds det på middag.
För dig som bor utanför Stockholms län kan resor samt boende bekostas.

Anmäl dig här!

 

Samtliga ordinarie medlemmar har rösträtt samt närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt vid årsmötet. Hivpositiva män som har sex med män har rätt till ordinarie medlemskap i Posithiva Gruppen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 4 mars 2023. Dessa mailas till styrelsen@posithivagruppen.se, alternativt postas eller lämnas till kansliet.

 

Årsmöteshandlingar:

Förslag till dagordning 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Årsredovisning 2022
Revisionsberättelse 2022
Styrelsens förslag till stadgeändring
Styrelsens förslag till arvode verksamhetsåret 2023:24
Styrelsens förslag till hedersmedlem

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här