Månad: februari 2022

Hur ser attityder kring hiv ut bland homo- och bisexuella män idag?

Ny rapport med resultat från studie om attityder, kunskap och oro kring hiv bland män som har sex med män!

Posithiva Gruppen har tillsammans med Noaks Ark Stockholm och Karolinska Institutet genomfört projektet Undetectable is the new negative: Hivstigma i gayrörelsen. Projektet har bestått av en studie där nära 3 500 personer deltagit och en kampanj. Studiens syfte var att utforska hur attityder till hiv och personer som lever med hiv ser ut i Sverige idag bland hivnegativa män som har sex med män. Kampanjen togs fram utifrån studiens första resultat och hade som syfte att minska stigmat och förändra attityderna kring hiv i msm-communityt.

Läs rapporten här:

 

Nytt projekt för gravida

I februari 2022 startade 3P – Positive Pregnancy Peers, Posithiva Gruppens projekt med syfte att stärka gravida personer med hiv i hela Sverige genom peerstöd. Projektet är inspirerat av nätverket 4M eller ”Mentor Mothers” i England.

Alla hivpositiva som är eller vill bli gravida, eller som nyligen fött barn är välkomna till 3P. Genom att få stöd och information från någon med liknande erfarenheter är målet att man ska känna sig tryggare, starkare samt få alla förutsättningar för att ta informerade beslut kring graviditet och barnafödande. Personerna som ger stöd genom projektet kommer vara peerutbildade personer med hiv som själva varit gravida. 

Projektet, som är treårigt, finansieras av Allmänna Arvsfonden och målet är att bygga upp ett nationellt nätverk av stödpersoner för gravida med hiv samt att utveckla informations- och utbildningsmaterial. Lokala stödgrupper ska successivt etableras i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå. 

Anställda i projektet är Isabella Gidlund, projektledare och Lian Delin, kommunikatör och metodutvecklare. 

Här kan du läsa mer om projektet!

 

med stöd från Allmänna arvsfonden

Unga med hiv svarar på frågor i TV

Alexandra och Mohammed svarar på frågor och slår hål på myter om hiv i Utbildningsradions tv-program Tänk till! I I nedan video berättar de bland annat att behandlad hiv är smittfri hiv och att vem som helst kan få hiv.

Om Tänk till
Ungas berättelser om vad som är viktigt. Ett tv-program där unga personer svarar på tittarnas frågor som de aldrig tidigare vågat, eller kanske bör, ställa. Tänk till finns i sociala medier och på UR Play. Det produceras av Utbildningsradion (UR) som är en del av public service.