Hur ser attityder kring hiv ut bland homo- och bisexuella män idag?

Ny rapport med resultat från studie om attityder, kunskap och oro kring hiv bland män som har sex med män!

Posithiva Gruppen har tillsammans med Noaks Ark Stockholm och Karolinska Institutet genomfört projektet Undetectable is the new negative: Hivstigma i gayrörelsen. Projektet har bestått av en studie där nära 3 500 personer deltagit och en kampanj. Studiens syfte var att utforska hur attityder till hiv och personer som lever med hiv ser ut i Sverige idag bland hivnegativa män som har sex med män. Kampanjen togs fram utifrån studiens första resultat och hade som syfte att minska stigmat och förändra attityderna kring hiv i msm-communityt.

Läs rapporten här:

 

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här