Nytt projekt för gravida

Lian Delin och Isabella Gidlund

I februari 2022 startade 3P – Positive Pregnancy Peers, Posithiva Gruppens projekt med syfte att stärka gravida personer med hiv i hela Sverige genom peerstöd. Projektet är inspirerat av nätverket 4M eller ”Mentor Mothers” i England.

Alla hivpositiva som är eller vill bli gravida, eller som nyligen fött barn är välkomna till 3P. Genom att få stöd och information från någon med liknande erfarenheter är målet att man ska känna sig tryggare, starkare samt få alla förutsättningar för att ta informerade beslut kring graviditet och barnafödande. Personerna som ger stöd genom projektet kommer vara peerutbildade personer med hiv som själva varit gravida. 

Projektet, som är treårigt, finansieras av Allmänna Arvsfonden och målet är att bygga upp ett nationellt nätverk av stödpersoner för gravida med hiv samt att utveckla informations- och utbildningsmaterial. Lokala stödgrupper ska successivt etableras i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå. 

Anställda i projektet är Isabella Gidlund, projektledare och Lian Delin, kommunikatör och metodutvecklare. 

Här kan du läsa mer om projektet!

 

med stöd från Allmänna arvsfonden

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här