Månad: januari 2021

Enkät

Posithiva Gruppen har kontaktat landets regioner i syfte att kartlägga hur ansvarsfördelningen ser ut gällande undersökning, vård och förskrivning av läkemedel inom hivvården respektive primärvården/övriga specialistvården.
Vi vill undersöka hur regionernas svar överensstämmer med just dina upplevelser. Om du får din hivvård i Sverige är du välkommen att anonymt svara på enkäten.
Enkäten är öppen till och med 15 februari. Resultaten från kartläggningen och enkäten kommer att publiceras under våren 2021.

Ny tillförordnad ordförande

Vid ett extra styrelsemöte den 7 januari beslutade de närvarande att avsätta sittande ordföranden och istället tillsätta Sakarias Johansson som tillförordnad ordförande.

Anledningen till det extra styrelsemötet är att det i början av januari upptäcktes två oväntade överföringar från föreningens konto. Vad som faktiskt skett är ännu oklart men händelsen är polisanmäld.

– Vi gör allt vi kan för att få klarhet i vad som hänt. Styrelsen ser så allvarligt på det inträffade att vi ändå vidtog den något drastiska åtgärden att avsätta ordföranden i väntan på utredning. Även om vi i nuläget inte kan säga exakt vad som hänt så kände vi att förtroendet var förbrukat för tidigare ordförande, säger Sakarias Johansson.

Sakarias Johansson (tidigare vice ordförande) är tillförordnad ordförande fram till ordinarie årsmöte som kommer att hållas innan mars månads slut. Det är då upp till årsmötet att besluta om vem som ges förtroende att leda organisationen.

Vid eventuella frågor kontakta verksamhetschef Daniel Suarez på suarez@posithivagruppen.se eller 072-011 08 08.