Enkät

Posithiva Gruppen har kontaktat landets regioner i syfte att kartlägga hur ansvarsfördelningen ser ut gällande undersökning, vård och förskrivning av läkemedel inom hivvården respektive primärvården/övriga specialistvården.
Vi vill undersöka hur regionernas svar överensstämmer med just dina upplevelser. Om du får din hivvård i Sverige är du välkommen att anonymt svara på enkäten.
Enkäten är öppen till och med 15 februari. Resultaten från kartläggningen och enkäten kommer att publiceras under våren 2021.

Få senaste nytt från oss till din mail

Läs vår tidning Posithiva Nyheter

Läs alla nummer här